ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) | Έκδοση “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece θεωρεί  ότι το κοινό χαρακτηριστικό των κινημάτων για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας είναι η πρόληψη, η αρχή της προφύλαξης και η αποκατάσταση του Περιβάλλοντος ή της Υγείας, στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν προκληθεί βλάβες.

O ορισμός του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 1650/86 περιγράφεται ως «…το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες».
Ο ορισμός της Υγείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) περιγράφεται ό,τι «….είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας».

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια εξαιρετική έκδοση του ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) με θέμα “Περιβάλλον και Υγεία 2019”. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τους περιβαλλοντολόγους και τους υγειονομικούς, αλλά και για τα κινήματα πολιτών.

Περισσότερες αναρτήσεις με θέμα το Περιβάλλον και την Υγεία [ΕΔΩ].


ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

H έκδοση του ΕΚΠΑΑ για το Περιβάλλον και Υγεία αναλύει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Κύριοι συντελεστές είναι φορείς με μεγάλη σχετική εμπειρία, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Σε αυτή τη κατεύθυνση η έκδοση παραθέτει επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα οδηγήσει σε χιλιάδες λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο στη χώρα μας.

ΕΚΠΑΑ-Περιβάλλον και Υγεία 2019