88 οργανώσεις της ΚτΠ (και οι ΦτΦ) έστειλαν ανοικτή επιστολή προς την Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων για τους ΓΤΟ

88 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και των αγροτών, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, έστειλαν ανοικτή επιστολή προς την Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργάνισμούς. (17 Σεπτεμβρίου 2020).

Στην επιστολή τους οι 88 οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι “Οι αμφιλεγόμενες νέες γενιές τεχνικών γενετικής μηχανικής τροφίμων θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους ασφάλειας της ΕΕ και στην επισήμανση των καταναλωτών, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει αυτήν την απόφαση…”

Η επιστολή στα αγγλικά ΕΔΩ