Mannheim Message 2020 | Το Μήνυμα του Μάνχαϊμ: Τοπικές, Πράσινες Συμφωνίες για μία ελεύθερη από άνθρακα, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη |

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως οργανισμός έχει προσυπογράψει το “Το Μήνυμα του Μάνχαϊμ: Τοπικές, Πράσινες Συμφωνίες για μία ελεύθερη από άνθρακα, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη” όπως είχε κάνει και με τη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (2016) – Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης”, για τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη ευημερίας και ανεκτικότητας». Εκτός από τη συνυπογραφή οι ΦτΦ έχουν μεταφράσει στη γλώσσα μας και τα δύο κείμενα και τα έχουν προωθήσει μέσω mail στους 335 Δήμους και στις 12 Περιφέρειας της χώρας μας.

Το μήνυμα του Μάνχαϊμ – Mannheim2020
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, τοπικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στη συνάντηση δημάρχων του Mannheim για να δηλώσουν ότι οι πόλεις πρέπει να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές και στις τοπικές πράσινες συμφωνίες.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης των Δημάρχων, οι ηγέτες ολοκλήρωσαν την τοπική μας απάντηση στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ – το Μήνυμα του Μάνχαϊμ – την οποία θα παρουσιάσουν  επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Οκτωβρίου στο συνέδριο του Μάνχαϊμ2020.

Όποιος επιθυμεί να διαβάσει και να προσυπογράψει το μήνυμα του Μάνχαϊμ [ΕΔΩ]

Τα προηγούμενα 8 Ευρωπαϊκά Συνέδρια, από το 1994 – 2015 [ΕΔΩ]

Οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί στο 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Βιώσιμες Πόλεις [ΕΔΩ] – 30 Σεπτεμβρίου, 1 & 2 Οκτωβρίου 2020.

Τι έχει προηγηθεί του Manheim2020 – Βασικές Διακηρύξεις: O Χάρτης του Aalborg, 1994 [ΕΔΩ] – Aalborg δεσμεύσεις, 2004 [ΕΔΩ] – Η Διακήρυξη των Βάσκων, 2016 [ΕΔΩ].

Τι θα ακολουθήσει το Manheim 2020:  Κατά την άτυπη υπουργική σύνοδο της Λειψίας στις 24 και 25 Μαΐου 2007, υπό τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, 27 υπουργοί κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την αστική ανάπτυξη ενέκριναν τον Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις, “LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities” [ΕΔΩ]. Ο στόχος του χάρτη ήταν να παράσχει μια ευρωπαϊκή διάσταση για την αστική ανάπτυξη.

Δέκα τρία χρόνια μετά είχε προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση στην Λειψία  για να εγκρίνει το Νέο Καταστατικό Χάρτη για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις, αφού είχαν ήδη  εξετάσει σε προηγούμενες συναντήσεις τα εξής:

1 Πώς εξελίχθηκε αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση τα τελευταία 12 χρόνια;

2 Ποια συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες έχει λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή, προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του Χάρτη της Λειψίας;

3 Ποια μέτρα της ΕΕ έχουν επηρεάσει άμεσα την πολιτεία του Βερολίνου;

4 Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή μεταξύ 2019 και 2024 προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τον Χάρτη της Λειψίας;

Το Μήνυμα του Μάνχαϊμ που ακολουθεί, Manheim2020 , “Τοπικές, Πράσινες Συμφωνίες για μία ελεύθερη από άνθρακα, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη” αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και μια παρακαταθήκη για το Νέο Καταστατικού Χάρτη της Λειψίας που θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο, του 2007.

Επιμέλεια παρουσίασης: Κώστας Φωτεινάκης, Πρόεδρος των ΦτΦ και Δημοτικός Σύμβουλος.


9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Βιώσιμες Πόλεις [ΕΔΩ]  – 

 Manheim, Γερμανία, 30 Σεπτ.-2 Οκτ.

Το Μήνυμα του Μάνχαϊμ: Τοπικές, Πράσινες Συμφωνίες για μία ελεύθερη από άνθρακα, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη

Η πρόκληση μας.

Τέσσερα χρόνια μετά από το 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Βιώσιμες Πόλεις και τη Διακήρυξη της Χώρας των Βάσκων, η ανάγκη να φέρουμε τις κοινωνίες μας πιο κοντά στην κλιματική προστασία και τη βιωσιμότητα έχει γίνει πιο επείγουσα. Επιπρόσθετα, η παγκόσμια πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει οικονομική κρίση και έχει κάνει πιο ορατές τις ανισότητες μέσα στις κοινωνίες μας όπως και ανάμεσα τους. Σε μία κατάσταση διαρκούς κλιματικής αλλαγής και κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μία λειτουργική, τοπική και περιφερειακή οικονομία, καθώς και μία δίκαιη κοινωνία των πόλεων σέβονται τα όρια των φυσικών πόρων του πλανήτη. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα εθνικά συμφέροντα και οι ανταγωνισμοί φαίνεται ότι υπονομεύουν την Ενωμένη Ευρώπη, ενώ οι απαντήσεις που χρειαζόμαστε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη και συνεργασία.

Η σημασία των πόλεων και των περιφερειών για μία ακμάζουσα Ευρώπη

 Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θέτουν σε εφαρμογή το 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το 70% των μέτρων άμβλυνσης και το 90% των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και το 65% των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διαχειρίζονται το ένα τρίτο των δημοσίων δαπανών, τα δύο τρίτα των δημοσίων επενδύσεων και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν υπό την ευθύνη τους την απευθείας παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους κατοίκους τους. Προσφέρουν στους πολίτες την άμεση εμπειρία των δημοκρατικών διαδικασιών και ευκαιρίες για συμμετοχή και εμπλοκή στη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαφάνεια, η συμπερίληψη και η κοινωνική συνοχή.

Εμείς, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών, θα θέλαμε να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας, τη συνεργασία και την υποστήριξη για να χτίσουμε μία δυνατή, ενωμένη, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη.

 

 Ποιοι είμαστε

 Με το Μήνυμα του Μάνχαϊμ, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών απαντούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στα πλαίσια του Μάνχαϊμ 2020 – 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Βιώσιμες Πόλεις, 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2020. Το κείμενο στηρίζεται πάνω στην κληρονομιά και τις αρχές του καταστατικού χάρτη του Aalborg (1994), τις Δεσμεύσεις του Aalborg (2004) και τη Διακήρυξη της Χώρας των Βάσκων (2016) και αντανακλά το στόχο της ολοκληρωμένης, βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών, όπως αυτή υποστηρίζεται στον Καταστατικό Χάρτη του Leipzig. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Εμείς, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών καλωσορίζουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης για την Ευρώπη, την οικονομία της, την κοινωνία της και το περιβάλλον της, καθώς και ο πυλώνας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, το 2050, στη νομοθεσία της Ε.Ε.

Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δίνει ώθηση στη δυνατότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή σημαντικών διεθνών συμφωνιών όπως η Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού και η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών με τους στόχους της. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς επίσης και θα εξασφαλίσει την υγεία και το ευ ζην των πολιτών της.

Αντιμετωπίζουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως μία ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε τις αλλαγές στις κοινωνίες μας, ώστε να υφίστανται μέσα στα πλανητικά όρια και οι οποίες θα  στηρίζονται στις αξίες της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και δεν θα αφήσουν κανέναν πίσω.

Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες

 Εμείς, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών υποστηρίζουμε ενεργά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες μαζί με τις τοπικές κοινωνίες. Οι Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες θα φέρουν στο ίδιο τραπέζι τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους, γύρω από μία στρατηγική που συμφωνεί με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Νέου Καταστατικού Χάρτη του Leipzig.

Η αλλαγή που χρειάζεται να πετύχουμε ξεπερνάει την ατομική δράση σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, η κινητικότητα ή η κατοικία. Η δράση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα νέο τρόπο συστημικής σκέψης και προσέγγισης. Η διαδικασία αυτή μπορεί μονάχα να διασφαλιστεί με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τόσο οι Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες όσο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να βασιστούν πάνω στις ακόλουθες, πέντε, σημαντικές, συστημικές αλλαγές, για τις οποίες δεσμευόμαστε να δράσουμε:

 • Αλλαγή των υπαρχόντων τοπικών υποδομών και συστημάτων

Θα εφαρμόσουμε καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις για να αλλάξουμε τις τοπικές υποδομές και τα συστήματα υπηρεσιών προς μία μετά τον άνθρακα κοινωνία, συμπεριλαμβάνοντας την έξυπνη, ψηφιακή τεχνολογία, γαλάζιες και πράσινες υποδομές, για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου, την υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας καθώς και την υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής.

 • Η τοπική ανάπτυξη πέρα από την αύξηση και τον ανταγωνισμό.

Θα δημιουργήσουμε τοπικές και περιφερειακές οικονομίες που θα δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του κλίματος, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέσα στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, θα βάλουμε  στο επίκεντρο τους την υγεία και την ποιότητα ζωής, για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές.

 • Συνεργασία, αλληλεγγύη και συμπερίληψη

Θα δημιουργήσουμε κοινότητες στις πόλεις και στις περιφέρειες βασισμένες στις αρχές της συμμετοχής, της διαφάνειας, της συμπερίληψης και όχι των διακρίσεων, που θα κάνουν τις πόλεις και τις περιφέρειες μας ελκυστικές, ασφαλείς και κύτταρα υγείας για όλους τους κατοίκους.

 • Τρόπος ζωής και πολιτισμός της επάρκειας και της βελτιστοποίησης

Θα εξασφαλίσουμε ότι οι υποδομές, οι υπηρεσίες, οι τρόποι παραγωγής και οι επιχειρήσεις δεν προκρίνουν κυρίως την αποδοτικότητα και τη μεγιστοποίηση του τελικού προϊόντος, αλλά την κυκλικότητα, την επάρκεια και τη βελτιστοποίηση, διατηρώντας την αξία και τη χρησιμότητα των αγαθών μας, για τη στήριξη της ποιότητας ζωής όλων. Σημειώνουμε πως ο πολιτισμός είναι σημαντικός παράγοντας που υποστηρίζει το διάλογο και τη συνοχή στη ανάπτυξη και την εφαρμογή τοπικών στρατηγικών βιωσιμότητας.

 • Επαναπροσανατολισμός προς το κοινό καλό

Θα εφαρμόσουμε ένα τοπικό και περιφερειακό μοντέλο διακυβέρνησης που θα ενδυναμώνει το κοινό καλό με τη βοήθεια της συνεργατικής δημιουργίας και της κοινωνικής καινοτομίας και θα στηρίζει προσπάθειες για κοινωνική οικονομία και νέες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επενδύσεων, όπως και τη συνεργασία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων σε συμφωνία με το στόχο της βιωσιμότητας.

Συν-δημιουργώντας το μέλλον της Ευρώπης

 Με βάση αυτές τις συστημικές αλλαγές, εμείς, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών δεσμευόμαστε να συν-δημιουργήσουμε και να συν-εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις μας και την Ε.Ε. Για να στηρίξουμε τη δέσμευση και τις προσπάθειες μας, διαβλέπουμε την ανάγκη για αλλαγές στις παρακάτω πολιτικές:

 • Διασφάλιση των δημοσίων εσόδων:

Στην εποχή που η δημιουργία και η απόκτηση κέρδους έχει χάσει την τοπικότητα της, συνέπεια του διαδικτυακού εμπορίου και των διαδικτυακών αγορών, και της εμπορευματοποιημένης και ψηφιακής οικονομίας, χρειαζόμαστε ένα δίκαιο και ισόρροπο φορολογικό σύστημα που θα διασφαλίζει τα δημόσια έσοδα, για την ανάπτυξη των κοινοτήτων μας.

 • Λιγότεροι φόροι στην εργασία:

Χρειαζόμαστε καλύτερα φορολογικά συστήματα που θα αποκλείουν τις ενισχύσεις των ορυκτών καυσίμων και θα μεταφέρουν το φορολογικό βάρος από την εργασία στη χρήση φυσικών πόρων και τη ρύπανση. Υπό το φως της γρήγορης ψηφιοποίησης του κεφαλαίου, της αυτοματοποίησης και της τεχνικής νοημοσύνης, πρέπει να συλλογιστούμε ένα διαφορετικό τρόπο κατανομής του φόρου ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο.

 • Επαρκής οικονομική βοήθεια:

Με δεδομένο το ρόλο κλειδί στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας καθώς και τις περιορισμένες δυνατότητες τους για την δημιουργία εσόδων στον προϋπολογισμό τους μέσα από τους τοπικούς φόρους, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν συνεχή οικονομική στήριξη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί συντονισμένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης που, σε πρώτο στάδιο, σημαίνει ότι οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι επενδύσεις τους έχουν κοινό σκοπό την στήριξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

 • Τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες αξιών:

Υποδομές οικονομικού και θεσμικού χαρακτήρα που υποστηρίζουν ευκαιρίες για τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και λύσεις, μοντέλα κυκλικής οικονομίας και τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων. Οικολογικές ή κοινωνικές μετοχές σε τοπικό επίπεδο στο χρηματοδοτικό μας χαρτοφυλάκιο, για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων των πολιτών, τη διαφάνεια και την ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή της αλλαγής.

 • Ολιστική χρήση της γης:

Θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο που ενθαρρύνουν την ολιστική πολιτική στη χρήση της γης και στην ανάπτυξη του αστικού χώρου και της υπαίθρου, με στόχο την προστασία του εδάφους, τη μείωση της φθοράς της βιοποικιλότητας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας, μειώνοντας την κατανάλωση πράσινων εκτάσεων και ενισχύοντας τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές.

 • Νέος τρόπος χρήσης του αστικού χώρου:

Αλλαγή του αστικού χώρου και των συστημάτων παροχής υπηρεσιών, με στόχο να γίνουν πιο ελκυστικοί και ευχάριστοι για τους πολίτες και για την προσαρμογή στις αλλαγές που οφείλονται στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, την επίδραση των διαδικτυακών αγορών και την αυξανόμενη εργασία από το σπίτι.

 • Έρευνα και καινοτομία που καθορίζονται από τις ανάγκες:

Αλλαγή της κατεύθυνσης της οικονομικής ενίσχυσης προς την έρευνα και την καινοτομία που καθορίζονται από τις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Χρειαζόμαστε έξυπνη τεχνολογία που στρέφεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και παρέχει απαραίτητη και συμβατή πληροφορία για τον καλύτερο σχεδιασμό, λήψη αποφάσεων, διαχείριση και έλεγχο.

 • Αντικατάσταση προϊόντων από υπηρεσίες:

Καινοτομία και κανονισμοί που ευνοούν το σχεδιασμό προϊόντων κατάλληλων για μία πραγματική, κυκλική οικονομία και που ενθαρρύνουν περισσότερες υπηρεσίες, λιγότερα προϊόντα και μικρότερη κατανάλωση πόρων.

 • Εγγυημένο εισόδημα:

Για να αποφύγουμε τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες από τις απαραίτητες και γρήγορες αλλαγές, χρειαζόμαστε κοινωνικά συστήματα που υποστηρίζουν την ισοκατανομή εισοδημάτων και ευκαιριών. Για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε κατάλληλα επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος καθώς και ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα, μέσα σε μία ευέλικτη αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της επανάκτησης δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης των πολιτών.

Μαζί προς το μέλλον

 Εμείς, δήμαρχοι και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών δεσμευόμαστε να κάνουμε Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες σε συνεργασία με τους πολίτες μας και τους βασικούς ενδιαφερόμενους – συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος μας είναι να θέσουμε γερές βάσεις για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στην Ευρώπη, καθώς και η επιτάχυνση της μεταστροφής των κοινωνιών μας, ώστε να απαλλαγούν από τον άνθρακα, να γίνουν βιώσιμες και συμπεριληπτικές.

Θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον αστικό σχεδιασμό, όπως αυτή διαγράφεται στο προσχέδιο για το Νέο Καταστατικό Χάρτη του Leipzig, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων ταυτόχρονα και με τρόπο δίκαιο.

Θα καταφέρουμε το στόχο μας, μονάχα αν οι φωνές μας ακουστούν και αν οι ανάγκες μας γίνουν σεβαστές σε ένα πολυεπίπεδο πλέγμα διακυβέρνησης που πηγαίνει τόσο από τα κάτω προς τα πάνω όσο και αντίστροφα. Δεν μπορούμε να είμαστε απλά συμμέτοχοι στην εφαρμογή, αλλά πρέπει να είμαστε μέρος της διαδικασίας ορισμού των θεσμικών, φορολογικών και οικονομικών πλαισίων σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα επιτύχει να δημιουργήσει μία πιο ισχυρή, ευθυγραμμισμένη, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη, μονάχα αν εξασφαλίσει τόσο οριζόντια όσο και κάθετη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Σε τελική ανάλυση, μονάχα οι πολίτες των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών μπορούν να κάνουν τη συμφωνία πραγματικότητα και εμείς είμαστε οι πιο κοντινοί τους σύμμαχοι στη διαδικασία αυτή.

Οι λύσεις που προτείνουμε θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά και να πολλαπλασιαστούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθούμε πρακτικές και διαθέτουμε σχέδια που στηρίζονται στις δεσμευτικές αρχές του παρόντος Μηνύματος του Μάνχαϊμ.

Μέσα στο πνεύμα της συνεργασίας, προσφέρουμε τη στήριξη και τη συμμετοχή μας μαζί με τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους οργανισμούς, για την περαιτέρω πρόοδο των Πράσινων Συμφωνιών σε όλα τα επίπεδα – για μία ισχυρή Ευρώπη που θα βασίζεται σε τοπικές κοινωνίες, πόλεις και περιφέρειες ανθεκτικότητας, συμπερίληψης και βιωσιμότητας.

 

Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης του Leipzig

Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι το παρόν προσχέδιο του Νέου Καταστατικού Χάρτη του Leipzig θεωρεί αναγκαίο ότι η ανάπτυξη των πόλεων πρέπει να πραγματοποιείται με μία ολιστική, πολυεπίπεδη και βασισμένη στον εκάστοτε χώρο προσέγγιση. Επίσης, εκτιμάμε θετικά ότι υπογραμμίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και δίνει έμφαση στη σημασία των πολιτικών αστικής ανάπτυξης με στόχο το κοινό καλό, στοχεύοντας να κάνει τις πόλεις δίκαιες, πράσινες και παραγωγικές. 

Το Μήνυμα του Μάνχαιμ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με mannheim2020@iclei.org 

www.sustaineblecities.eu

#MannheimMessage

Μετάφραση: Κώστας Μουράτης

για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece