Δύο νέες εκδόσεις (10/2020): α) Η Κατάσταση της Φύσης στην Ε.Ε. (2013-2018) β) Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης στη Μεσόγειο

State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018 (10/2020)

Η τελευταία αξιολόγηση δείχνει ότι η φύση της Ευρώπης υφίσταται σοβαρή, συνεχιζόμενη επιδείνωση

Η μη βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, η αστική εξάπλωση και η ρύπανση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης που ευθύνονται για τη δραστική μείωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, καθώς απειλούν την επιβίωση χιλιάδων ειδών ζώων και οικοτόπων. Επιπλέον, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη φύση και η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «State of nature in the EU» (Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων προστατευόμενων ενδιαιτημάτων και ειδών δεν είναι καλή και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για την αντιστροφή της κατάστασης. | Περισσότερα ΕΔΩ ΕΔΩ.]


State of the Environment and Development in the Mediterranean (10/2020)

Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης στη Μεσόγειο

Παρόλο που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της επιφάνειας του ωκεανού στον κόσμο, η Μεσόγειος Θάλασσα φιλοξενεί έως και το 18% των θαλάσσιων ειδών του πλανήτη. Η παρακμή του Posidonia Oceanica (ένα ενδημικό είδος θαλάσσιας φύσης γνωστό ως «πνεύμονες της Μεσογείου»), η υπεραλίευση, τα  μη αυτόχθονα είδη συγκαταλέγονται στα συμπτώματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα ξετυλίγονται υπό την πίεση της μη βιώσιμης επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η πίεση αποδεικνύεται από τις προκλήσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης και επιδεινώνεται περαιτέρω από τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ένα σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον Μεσογειακού Προγράμματος (UNEP / MAP)Η έκθεση που εκπονήθηκε από το Plan Bleu, ένα Κέντρο Δραστηριοτήτων UNEP / MAP, παρέχει την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στην περιοχή και περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών μηνυμάτων που μπορούν να ενημερώσουν την κατάλληλη πολιτική απάντηση. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει της Σύμβασης της Βαρκελώνης , των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη είναι 21 χώρες της Μεσογείου και η Ευρωπαϊκή Ένωση. [Περισσότερα ΕΔΩ ΕΔΩ]


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece προβάλλει, ενημερώνει, προτείνει άρθρα – βιβλία – ταινίες ως “τροφή για σκέψη”, για διάφορα θέματα της πολιτικής και της κοινωνικής μας ζωής.

Οι ανωτέρω εκδόσεις, δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2020,  είναι δύο χρήσιμα εργαλεία, για όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα και για την ανώτερη περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Οι ΦτΦ προγραμματίζουν για το 2021 μια καλύτερη παρουσίαση των εκδόσεων ή και των άρθρων που δημοσιεύουμε , ενδεχομένως και με τη μορφή σεμιναρίων. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε.