Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης | Υπογράφουμε με στοιχεία ταυτότητας

[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στηρίζει την Πρωτοβουλία Fridays for Future, η οποία μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών / ECI, έχει αναπτύξει δράσεις για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίιου υπογραφών μέχρι 23 Μαρτίου 2021 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι υπογραφές θα παραδοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπογράφουμε με στοιχεία ταυτότητας ΕΔΩ. Περισσότερα για την εκστρατεία ΕΔΩ.

Οι ΦτΦ αναπτύσσουν, συμμετέχουν και στηρίζουν πρωτοβουλίες για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δράση και πολιτών για “Τη δημοκρατία – τη διαφάνεια – τον έλεγχο, την άσκηση πολιτικής πίεσης και υπεράσπισης (Policy & Advocary”. Με βάση αυτή την αρχή σας καλούμε να υπογράψετε για την “Ατιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης” ως ένα ακόμα “άσκησης πολιτικής πίεσης”.


Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το όριο υπερθέρμανσης του 1,5° C. Αυτό σημαίνει πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη της δράσης για το κλίμα.

Κύριοι στόχοι:

  • Η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους της (εθνικά καθορισμένες συνεισφορές – NDC*) δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % έως το 2030, ώστε να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035, και να προσαρμόσει ανάλογα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.
  • Πρέπει να εφαρμοστεί διασυνοριακή προσαρμογή του άνθρακα στην ΕΕ.
  • Δεν θα πρέπει να υπογράφονται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες–εταίρους που δεν ακολουθούν διαδρομή συμβατή με τον στόχο του 1,5° C σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης Climate Action Tracker.
  • Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για όλα τα προγράμματα σπουδών των κρατών μελών.

Στην από κάτω φωτογραφία οι Νέοι Φίλοι της Φύσης διαδηλώνουν στην Αθήνα για “Κλιματική Δικαιοσύνη”