“Οι εταιρείες πρέπει να υποχρεούνται να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον… | “Οι ΦτΦ προσυπογράφουν για τα «ανθρώπινα δικαιώματα και τη περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια» | What is ‘human rights and environmental due diligence’?

#HoldBizAccountable

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σωματείο υποστηρίζει και προσυπογράφει το αίτημα:

Οι εταιρείες πρέπει να υποχρεούνται να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, στις δικές τους δραστηριότητες, θυγατρικές και παγκόσμια αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πρέπει να καταθέσει μια δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ για την εταιρική δέουσα επιμέλεια. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη Συνθήκη του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα….”

Διαβάστε περισσότερο για την εκστρατεία ΕΔΩ – Αν συμμετέχεται σε κάποιον φορέα σας προτείνουμε να προσυπογράψετε την εκστρατεία | Take action [ΕΔΩ]

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει προσυπογράψει [ΕΔΩ]