Κώστας Φωτεινάκης: Η καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση της προστασίας της βιοποικιλότητας και η αποτυχία της Παγκόσμιας εκστρατείας 2010 – 2020 για τη Βιοποικιλότητα

 

Η 5η περιοδική έκθεση για την Παγκόσμια Βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική [ΕΔΩ] https://bit.ly/37AgusS


Η καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση της προστασίας της βιοποικιλότητας και η αποτυχία της Παγκόσμιας εκστρατείας 2010 – 2020 για τη Βιοποικιλότητα και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

του Κώστα Φωτεινάκη

Μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Κομισιόν  κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για παράβαση τη ςΟδηγίας 92/43/ΕΟΚ  “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας”,  το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη χώρα μας ως εξής:

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (1)  (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

1) Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αντιστοίχως, από το άρθρο 4, παράγραφος 4, και από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006.

2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Πραγματικά δεν χαιρόμαστε με τις καταδίκες της χώρας μας από υπερεθνικούς οργανισμούς και δικαστήρια. Προφανώς τους δίνουμε το δικαίωμα να μας “επαναφέρουν στην τάξη”, αλλά δεν είναι μόνο η χώρα μας που παραβιάζει Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Παγκόσμιες Συμφωνίες.

Η Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2011 από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2), μόνο και μόνο από την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή “παρέβει τις υποιχρέωσεις που υπέχει” δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, ενώ το ” Όραμα της ΕΕ για το 2050″ (2) μάλλον φαίνεται ότι μπορεί να συγκριθεί με εκείνο της “Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω”.

Οι περισσότεροι από τους Παγκόσμιους Στόχους για την προστασία της Βιοποικιλότητας (3) τη δεκαετία 2010 – 2020 δεν πιάστηκαν, όπως επίσης και  οι υποστόχoι που περιλαμβάνονται στους 17 Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης/ SDGs (AGENDA 2030) με χρονικό ορίζοντα το 2020.

Στην 5η έκθεση Global Biodiversity Outlook 5 που δημοσιεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι “6 μόνο στόχοι απο τους 20 της δεκαετίας, 2010 – 2020, πιάστηκαν “εν μέρει” (3).

Οι σχετικοί υποστόχοι που αφορούν τη Βιοποικιλότητα (4) μέχρι το 2020 είναι: 2.5, 6.6, 12.4, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9 – αλλά και για αυτούς τους υποστόχους δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία ότι κατά κάποιον τρόπο προσεγγίστηκαν.

Στο δια ταύτα…

Έχουμε πολλές συμφωνίες, οδηγίες κ.λπ. και δηλώσεις για την προστασία της Βιοποικιλότητας και του κλίματος, σε ανώτατο εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, που με μεγάλη ευκολία, αν όχι υποκριτικά, υπέγραψαν οι ηγέτες των χωρών. Αυτό που δεν έχουμε είναι συνέπεια λόγων και έργων για την προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος, και αυτό είναι λυπηρό και απογοητευτικό για τους λαούς.

Καλούμε τους ηγέτες και τα κοινοβούλια να σεβαστούν τις υπογραφές τους και τους νόμους που θέσπισαν και τους πολίτες να διεκδικήσουν την εφαρμογή τους.

Οι  δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών  António Guterres (5) και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών Inger Andersen (6)  είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και περιγραφικές για την κατάσταση που βρίσκεται ο πλανήτης και βιώνει η ανθρωπότητα, τις μεγάλες απώλειες αλλά και τις νέες απειλές για τις κοινωνίες.

Κώστας Φωτεινάκης – Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου [ΕΔΩ] https://bit.ly/3atvCtI 
  2. Η Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 [ΕΔΩ] https://bit.ly/2KCUu7u
  3. Η 5η περιοδική έκθεση για την Παγκόσμια Βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική [ΕΔΩ] https://bit.ly/37AgusS
  4. Παρέμβαση των ΦτΦ το 2019 [ΕΔΩ] https://bit.ly/2WvYpFW
  5. “… Μέρος αυτής της νέας ατζέντας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των δίδυμων παγκόσμιων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας…” António Guterres – Γενικός Γραματέας των Ηνωμένων Εθνών.
  6. «Τώρα, πρέπει να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία για θετικά αποτελέσματα διατήρησης της φύσης, αποκατάσταση και χρήση της βιοποικιλότητας με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Εάν δεν το κάνουμε, η βιοποικιλότητα θα συνεχίσει να υποχωρεί κάτω από το βάρος της αλλαγής στη χρήση γης και θάλασσας, την υπερεκμετάλλευση, την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Αυτό θα βλάψει περαιτέρω την ανθρώπινη υγεία, τις οικονομίες και τις κοινωνίες – με ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις στους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, τι λειτουργεί και πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Εάν βασιστούμε σε αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί και τοποθετήσουμε τη βιοποικιλότητα στο επίκεντρο όλων των πολιτικών και των αποφάσεών μας – συμπεριλαμβανομένων των πακέτων ανάκτησης COVID-19 – μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις κοινωνίες και τον πλανήτη μας. ” Inger Andersen – United Nations Under-Secretary-General and Executive Director of the UN Environment Programme