Κλιματική κρίση, ανθρωπογενείς καταστροφές και τουρισμός (Σεμινάριο) | Climate Crisis, man-made Disasters and Tourism

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Κλιματική κρίση, ανθρωπογενείς καταστροφές και τουρισμός”.

Περισσότερα από 150 άτομα από 30 χώρες του κόσμου παρακολούθησαν το σεμινάριο, μεταξύ αυτών και μέλη του σωματείου Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.

Υπογραμμίζουμε ότι το σωματείο ΦτΦ έχει προσυπογράψει και μεταφράσει τη “Διακήρυξη του Βερολίνου για τη μεταρρύθμιση του τουρισμού”/ Transforming Tourism [ΕΔΩ ΕΔΩ] και έχει κάνει δεκάδες παρεμβάσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις με θέμα το Βιώσιμο Τουρισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ αναρτήσεις με θέμα το Βιώσιμο Τουρισμό στο ιστολόγιο των ΦτΦ ΕΔΩ.


Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο και να διαβάσετε τα βασικά σημεία των εισηγήσεων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο [ΕΔΩ]

Κλιματική κρίση, ανθρωπογενείς καταστροφές και τουρισμός
Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών  θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά. Ο τουρισμός από τη μία πλευρά συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, οι ανθρωπογενείς καταστροφές και από την άλλη, είναι θύμα αυτών, καθώς επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα. Η ίδια η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αυξάνει τις ευπάθειες στις καταστροφές των κοινοτήτων εντός και γύρω από τους τουριστικούς προορισμούς.
Οι κρίσεις COVID έχουν οδηγήσει σε ασύγκριτη μείωση του τουρισμού. Σε πολλές χώρες, ο τουρισμός και η σχετική ανάπτυξη υποδομών έχουν προτεραιότητα στα προγράμματα αποκατάστασης και αποκατάστασης μετά το Covid υπό τον μύθο των επιπτώσεών τους.
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει στην ανάλυση και τη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:

  1. Πώς μπορεί η κλιματική κρίση να επηρεάσει τον τουρισμό στο μέλλον; Πώς θα ήταν η τουριστική ανάπτυξη που ενσωματώνει τις επιπτώσεις των πιο συχνών καταστροφών;
  2. Πώς αλληλεπιδρά η ευπάθεια των κοινοτήτων και των περιθωριοποιημένων ομάδων με διαφορετικές κρίσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και το Covid; Ποιες κοινωνικές επιπτώσεις έχουν οι καταστροφές σε ευάλωτες ομάδες και τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί η ευπάθεια τους;
  3. Πώς και πώς πρέπει να σχεδιαστούν προγράμματα ανάκαμψης ώστε οι προορισμοί και οι κοινότητες να προετοιμαστούν καλύτερα για μελλοντικές ανθρωπογενείς καταστροφές; Τι μπορούμε ήδη να μάθουμε από προηγούμενες καταστροφές για να ενημερώσουμε τη μελλοντική ετοιμότητα για καταστροφές;

Σεμινάρια με θέμα το Βιώσιμο Τουρισμό και την AGENDA 2030/ 17SDGs

16 Ιουλίου 2020 :  Ανθεκτικότητα στην Κοινότητα και αλλαγή στον τουρισμό

8 Σεπτεμβρίου 2020 :  Εργασία και τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στον τουρισμό

4 Δεκεμβρίου 2020: Κλιματική κρίση, ανθρωπογενείς καταστροφές και τουρισμός

Σεπτέμβριος 2020: Κοινή δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού – Επιστολή προς τον UNWTO

Ιανουάριος 2021: Φύλο, δικαιοσύνη και τουρισμός

To σεμινάριο στις 4 Δεκεμβρίου 2020: Κλιματική κρίση, ανθρωπογενείς καταστροφές και τουρισμός προετοιμάστηκε από τους περακάτω οργανισμούς.