Καλές γιορτές – Με Ελεύθερη Φύση για Ελεύθερους Ανθρώπους | Merry Christams Free Nature for Free People 

[Νίκος Οικονομίδης «Ένα αστέρι πάνω από την πόλη…»]

Σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό έτος για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς, πολιτιστικού περιβάλλοντος με συνεργασία και αλληλεγγύη.

Με Ελεύθερη Φύση για Ελεύθερους Ανθρώπους

[ευχαριστούμε το ζωγράφο Νίκο Οικονομίδη και το γραφίστα Αριστείδη Παπαδάκη για τη δημιουργία και φέτος της Χριστουγεννιάτικης κάρτας]


 

[Nick Oikonomides “A star above the city…”]

We wish you a creative New Year for the protection and promotion of Natural and Human (Cultural) Environment.

Free Nature for Free People