10 προτεραιότητες για τον κλιματικό οδηγό |130 οργανώσεις – ανάμεσα τους οι Naturefriends International – κάνουν έκκληση για επιστημονικούς, πράσινους κανόνες στην οικονομία της Ε.Ε.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece για μια ακόμα φορά ενημερώνει την Ελληνική Κοινωνία για θέματα που αφορούν το μέλλον της Οικονομίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία του Περιβάλλοντος και του Κλίματος:

130 οργανώσεις – ανάμεσα τους οι Naturefriends International (α/α 86) – κάνουν έκκληση για επιστημονικούς, πράσινους κανόνες στην οικονομία. Σε μία κοινή και λεπτομερή δήλωσή τους, οι οργανώσεις τονίζουν και αναλύουν δέκα τομείς προτεραιότητας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πράσινους κανόνες στην οικονομία της Ε.Ε.

10 Προτεραιότητες για τον Κλιματικό Οδηγό: Ορυκτά καύσιμα (συμπεριλαμβανομένου του αερίου) – Καύση – Βιοενέργεια – Ενέργεια από το νερό – Δασοκομία – Υδάτινες μεταφορές στην ενδοχώρα – Βιοκαύσιμα και βιοαέριο στις μετακινήσεις – Υδρογόνο – Θαλάσσιες και Παράκτιες μεταφορές – Ζωικό κεφάλαιο.

H ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF – ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ


Δήλωση της Κοινωνίας των Πολιτών: Δέκα Προτεραιότητες για τον Κλιματικό Οδηγό

«Προσχέδιο Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξης» (σ.σ. ο όρος ΕΔΩ)

Δεκέμβριος 2020

[Civil Society Statement: Ten Priorities for the Climate Taxonomy Draft Delegated Act]

 Μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής ονομαζόμενο «Προσχέδιο») για τον Οδηγό Βιωσιμότητας της Ε.Ε, εμείς, ένας συνασπισμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δεξαμενών σκέψης, ειδικών, επιστημόνων, ενδιαφερομένων οργανώσεων καθώς και ενώσεων για βιώσιμες επενδύσεις, εκπροσωπώντας χιλιάδες πολίτες στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο Νότο, εκδηλώνουμε την ισχυρή στήριξή μας στον οδηγό βιωσιμότητας της Ε.Ε που βασίζεται και στην επιστήμη του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Οι παγκόσμιες απεργίες για το κλίμα έχουν σταθερά θέσει το απλό αίτημα: ακούστε την επιστήμη. Είμαστε σύμφωνοι. Με τον ίδιο τρόπο που οι ειδικοί και οι επιστημονικές αποδείξεις αποτέλεσαν τους παράγοντες-κλειδιά για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο πρέπει αυτοί – και όχι τα συμφέροντα διάφορων κλάδων – να καθορίσουν τις πολιτικές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ενώ αναγνωρίζουμε ότι στο Προσχέδιο έχουν ληφθεί υπόψη, σε μεγάλο βαθμό, οι συστάσεις της Ομάδας Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (Technical Expert Group/TEG) για τον κλιματικό οδηγό, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας ότι το Προσχέδιο έχει αγνοήσει ή αποδυναμώσει την επιστημονική συμβουλή της TEG σε αρκετές δραστηριότητες.

Υπογραμμίζουμε τους δέκα πιο σημαντικούς τομείς, που χρειάζεται να αναθεωρηθούν, για να υπάρχει ένας οδηγός που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, θα στηρίζει πλήρως τις βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, θα επιταχύνει τη μετάβαση από τις μη βιώσιμες στις βιώσιμες δραστηριότητες, καθώς επίσης θα μειώνει τον κίνδυνο του «πράσινου ξεπλύματος». Επιπλέον αυτών των δέκα προτεραιοτήτων, υποστηρίζουμε σθεναρά τη δημιουργία ενός οδηγού μη βιωσιμότητας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την αξιόπιστη ταυτοποίηση των επισφαλών κλάδων και την επιτάχυνση της μετάβασης τους.

Α. Οικονομικές Δραστηριότητες που ορθώς αποκλείστηκαν και δεν θα πρέπει να επανενταχθούν (1) 

 1. Ορυκτά καύσιμα (συμπεριλαμβανομένου του αερίου)

 Τα ορυκτά καύσιμα χωρίς αμφιβολία παράγουν εκπομπές που υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο των  100 gCO2/Kwh που έχει οριστεί από την TEG. Είναι αξιέπαινο ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αυτό το χαμηλό όριο δεν θα έπρεπε να μειωθεί περισσότερο και το Προσχέδιο το έχει ορθά διατηρήσει. Αν μειώνονταν το όριο αυτό, θα είχε ως αποτέλεσμα την ανυποληψία του οδηγού συνολικά. Κανονικά, το όριο θα έπρεπε να γίνεται αυστηρότερο τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, όπως έχει σωστά προταθεί από την TEG. Οι δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης του πετρελαίου και του αερίου έχουν, επίσης, τεθεί εκτός και δεν θα πρέπει να επανενταχθούν.

 1. Στο τμήμα αυτό δεν γίνεται αναφορά στην πυρηνική ενέργεια η οποία ορθώς αποκλείστηκε από την TEG αλλά μπήκε σε ειδικό καθεστώς από την Ε.Ε μετά από ισχυρές πιέσεις ομάδας συμφερόντων. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Είμαστε αντίθετοι στην ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στον οδηγό.

Παρομοίως, τα κριτήρια προσαρμογής τόσο για τις επιχειρήσεις που έχουν ουσιαστική συνεισφορά όσο και για εκείνες που δεν βλάπτουν σημαντικά, θα πρέπει να αναθεωρούνται για να μειώνονται τα παραθυράκια που επιτρέπουν τις επενδύσεις σε ανεξάντλητα ορυκτά καύσιμα. Όπως είναι διαμορφωμένο το Προσχέδιο, η διευρυμένη ερμηνεία των κριτηρίων προσαρμογής θα μπορούσε να οδηγήσει σε επενδύσεις που επιμηκύνουν τον κύκλο ζωής δραστηριοτήτων υψηλών εκπομπών, καθυστερώντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλή σε άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει το Προσχέδιο, καθώς και να ενδυναμώσει τα κριτήρια για τα μέτρα προστασίας από την κλιματική προσαρμογή.

 1. Καύση

 Το Προσχέδιο ορθώς ακολουθεί τη σύσταση της TEG  για τον αποκλεισμό της καύσης των απορριμμάτων, καθώς αυτή υπονομεύει τις δραστηριότητες σε ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας των αποβλήτων στην Ε.Ε, οι οποίες είναι πιο προστατευτικές για το κλίμα. Ωστόσο, έχει, δυστυχώς, διαγράψει τη σύσταση της TEG για τον αποκλεισμό των καυσίμων που προέρχονται από την καύση απορριμμάτων (RDF) σε τσιμεντένια εργοστάσια. Αυτή η σύσταση έγινε από την TEG  στη βάση ότι «η συν-καύση των RDF έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον εξαιτίας της μολυσματικής φύσης των σχετιζόμενων εκπομπών και μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων». Η γνώμη των ειδικών της TEG πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Β. Βελτίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων με αυστηρότερα κριτήρια. 

 1. Βιοενέργεια

 Το Προσχέδιο επέλεξε να αποδεχτεί ότι ολόκληρη η βιομάζα των δασών – η ξυλεία που προέρχεται απευθείας από τα δάση – μπορεί να αποτελέσει πρωτογενές υλικό και ότι σχεδόν οποιαδήποτε δραστηριότητα που ευθυγραμμίζεται με την προβληματική Οδηγία για Ανανεώσιμη Ενέργεια θεωρείται βιώσιμη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Αυτό είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Έρχεται σε αντίθεση με κάθε πρόσφατη και έγκυρη επιστημονική έρευνα καθώς και με την αξιολόγηση της επίδρασης της βιοενέργειας που έγινε από την Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι η άποψη ότι η βιομάζα των δασών μπορεί να αμβλύνει την κλιματική αλλαγή είναι εξαιρετικά προβληματική και αναγνώρισε ότι η ζήτηση για τη βιομάζα των δασών καθυστερεί την ικανότητα των δασών της Ε.Ε να δρουν ως συλλέκτες άνθρακα. Επιπλέον, 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν κάνει έκκληση για να σταματήσουν οι επιδοτήσεις και τα κίνητρα για την καύση της βιομάζας των δασών.

Η Επιτροπή πρέπει να αντιστρέψει την απόφαση της να κατατάξει την καύση ολόκληρης της βιομάζας των δασών στην κατηγορία των βιώσιμων δραστηριοτήτων και να θεωρήσει ακατάλληλη όλη τη βιοενέργεια από πρωτογενή υλικά που αυξάνει τις εκπομπές σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών που γίνονται για το σκοπό αυτόν.

 1. Ενέργεια από το Νερό

 Το Προσχέδιο δεν ακολουθεί τη σύσταση της TEG ότι «η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών (<10MW) θα πρέπει να αποφεύγεται» λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις των μικρών εγκαταστάσεων στη βιοποικιλότητα του καθαρού νερού. 150 ΜΚΟ έχουν ζητήσει να μην δημιουργηθεί νέο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, με δεδομένο τον ήδη μεγάλο αριθμό υδροηλεκτρικών εργοστασίων τα οποία επιβαρύνουν πολύ τα οικοσυστήματα του καθαρού νερού ενώ το όφελος από τα νέα υδροηλεκτρικά στη μετάβαση προς ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα είναι αμελητέο. Το Προσχέδιο θα έπρεπε τουλάχιστον να σεβαστεί τη σύσταση της TEG.

 1. Δασοκομία

 O οδηγός βασίζεται στην αντίληψη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών η οποία σημαίνει να υλοτομείται μικρότερη ποσότητα από την ετήσια παραγωγή, καθώς και να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως και οι οικονομικές. Ωστόσο, το Προσχέδιο θα επέτρεπε δραστηριότητες όπως η βραχυπρόθεσμη εναλλαγή κάτω των 20 ετών, η οποία δεν είναι κλιματικά ουδέτερη εξαιτίας του άνθρακα που απελευθερώνεται. Ακόμη περισσότερο, η βραχυπρόθεσμη εναλλαγή συνήθως περιλαμβάνει ακατάλληλους τύπους δέντρων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το υπάρχον δάσος/ η διάρθρωση των δέντρων / η βιομάζα. Οι δασοκομικές δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να είναι θεωρούνται κατάλληλες, αν μειώνουν τη δυνατότητα συλλογής άνθρακα των δασών, οδηγούν σε μη αναστρέψιμη καταστροφή του δάσους ή στην απώλεια της βιοποικιλότητας.

Τέλος, η δενδροφύτευση ή η αναδάσωση των δασών δεν αναπληρώνει την απώλεια των δασών εξαιτίας της αποδάσωσης ή της εκτενούς καταστροφής τους. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα υπάρχοντα, φυσικά δάση, να αποκαθιστούμε και να εμπλουτίζουμε τη βιοποικιλότητα όπως επίσης τη δυνατότητα τους να αποθηκεύουν άνθρακα, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών δασών. Μία αξιόλογη έρευνα του Απρίλη που δημοσιεύτηκε στην Φύση κατέληγε με το «η αποκατάσταση των φυσικών δασών είναι ο καλύτερος τρόπος για την απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού άνθρακα». Η Επιτροπή θα πρέπει, αντίστοιχα, να κάνει αυστηρότερα τα κριτήρια για την δασοκομία.

 1. Υδάτινες μεταφορές στην ενδοχώρα

 Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις ανθρώπων στην υδάτινη ενδοχώρα, το Προσχέδιο αγνοεί το όριο της TEG για τα οχήματα με ένταση εκπομπών από τις εξατμίσεις στα 50g/km να είναι κατάλληλα μέχρι το 2025, δίχως να θέτει κανόνες που θα απέκλειε τις συμβατικές μηχανές. Επιπλέον, θέτει όριο 50% στα καύσιμα που επιτρέπει, ουσιαστικά, τη χρήση βιοκαυσίμων μέχρι το 2025. Αυτό δεν συμβαδίζει με τη Συμφωνία του Παρισιού και ενέχει τον κίνδυνο να ενθαρρύνει το υπάρχον καθεστώς στον τομέα των υδάτινων μεταφορών θεωρώντας το βιώσιμο. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος «πράσινου ξεπλύματος». Το Προσχέδιο  θα πρέπει να ενσωματώσει το όριο της TEG.

Σε ότι αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων στην υδάτινη ενδοχώρα, το Προσχέδιο εισαγάγει, μέχρι το 2025, μη φιλόδοξους στόχους που αναφέρονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα των φορτηγών – κριτήριο που μπορούν πολύ εύκολα να πληρούν τα πλοία. Με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά το Προσχέδιο θεωρεί ότι τα περισσότερα σκάφη είναι πράσινα. Το Προσχέδιο θα έπρεπε είτε να αυξήσει σημαντικά την απαίτηση για τα όρια (από το 50% στο 85% με 90%) ή να τα αντικαταστήσει με σημείο αναφοράς το επίπεδο των εκπομπών για εκείνα από τα υπάρχοντα σκάφη που έχουν την καλύτερη απόδοση.

 1. Βιοκαύσιμα και βιοαέριο στις μετακινήσεις

 Το Προσχέδιο  αποδυναμώνει τα κριτήρια της TEG θεωρώντας κατάλληλα όλα τα βιοκαύσιμα και το βιοαέριο από τα πρωτογενή υλικά στο ΙΧ Παράρτημα του δευτέρου κεφαλαίου της Οδηγίας για τα Ραδιενεργά Εργαλεία. Το προσχέδιο αποδυναμώνει επίσης την πρόταση της TEG για το βιοαέριο, προτείνοντας να συμπεριληφθούν στον οδηγό όλα τα βιοαέρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ο οδηγός θα έπρεπε, τουλάχιστον, να επανέλθει στις προτάσεις της TEG για την καταλληλότητα των βιοκαυσίμων και βιοαερίων και να τις βελτιώσει επεκτείνοντας τον αποκλεισμό των τροφών και των πρωτογενών υλικών και στο βιοαέριο.

Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ακόμη πιο απαράδεκτη καθώς η πείνα και η κακή διατροφή παγκοσμίως αυξάνονται, κυρίως εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και επιδεινώνονται περισσότερο εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας.

 1. Υδρογόνο

 Το Προσχέδιο έχει, ορθώς, βελτιώσει το όριο των εκπομπών που έθεσε η TEG. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να προσθέσει ένα σαφές σημείο που θα αποκλείει από τον οδηγό το υδρογόνο που παράγεται από τα ορυκτά και/ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Γ. Οικονομικές δραστηριότητες να αποκλειστούν από τον οδηγό βιωσιμότητας της Ε.Ε 

 1. Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές

 Παραβαίνοντας την καθιερωμένη διαδικασία που στηρίζεται στη γνώμη των ειδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων, αυτές οι εξαιρετικά ρυπαντικές δραστηριότητες έχουν εισαχθεί δίχως να ερωτηθούν οι ενδιαφερόμενοι. Επιπλέον αυτής της απαράδεκτης μεθόδου, βρίσκεται η προϋπόθεση να ικανοποιούν εξαιρετικά χαμηλά όρια Ενεργειακής Αποδοτικότητας, στοιχείο που επιτρέπει, ουσιαστικά, να χαρακτηριστούν όλα τα σκάφη «περιβαλλοντικά βιώσιμα» μέχρι το 2025. Η δραστηριότητα αυτή δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον οδηγό μέχρι να αξιολογηθεί κανονικά από το Μηχανισμό για την Βιώσιμη Οικονομία της Ε.Ε, όπως είχε προβλεφθεί.

 1. Ζωικό κεφάλαιο

 Προτείνουμε να μην συμπεριληφθούν οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες στον οδηγό, προς το παρόν, καθώς είναι δύσκολο και περίπλοκο να γίνει αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν. Η βιομηχανία αυτή στο σύνολό της καταναλώνει πολύ άνθρακα, ρυπαίνει και συνδέεται έντονα με την αποδάσωση. Επιπλέον, υπάρχει έντονη ανησυχία για την ευζωία των ζώων και την ανθρώπινη υγεία. Αν συμπεριληφθεί το ζωικό κεφάλαιο στον οδηγό, υπάρχει ο κίνδυνος να επιβραδυνθεί η μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη, βασισμένη στα φυτά διατροφή, όπως αυτή τίθεται στα σενάρια για το κλίμα που συμβαδίζουν με τη Συμφωνία του Παρισιού. Το οργανικό ζωικό κεφάλαιο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κατ’ εξαίρεση.

Αν αυτό θεωρηθεί αδύνατον, το Προσχέδιο θα πρέπει, τουλάχιστον, να εστιάσει και πάλι στη μείωση του μεγέθους των κοπαδιών, παρά στις λύσεις τεχνικής φύσεως, όπως είναι η προσαρμογή της διατροφής των ζώων, κάτι που προς το παρόν ενισχύει.

Τέλος, είναι αξιέπαινο ότι το Προσχέδιο ορίζει για κάθε δραστηριότητα αν είναι «χαμηλή σε άνθρακα» (43%), μεταβατική (30%) ή εν δυνάμει μεταβατική (27%), γεγονός που πάει πιο μακριά από τις συστάσεις της TEG και κάνει σαφές ότι ο οδηγός είναι σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των εταιρειών στην πορεία μετάβασης τους προς επιχειρηματικά μοντέλα που συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι υπογράφοντες αυτής της δήλωσης σας διαβεβαιώνουν για την ισχυρή υποστήριξη τους για την παραγωγή ενός επιστημονικού οδηγού που θα σέβεται τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μετάφραση από τα Αγγλικά για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece:

Κωνσταντίνος Μουράτης – Περιβαλλοντολόγος


130 οργανώσεις – ανάμεσα τους οι Naturefriends International (α/α 86) – κάνουν έκκληση για επιστημονικούς, πράσινους κανόνες στην οικονομία. Σε μία κοινή και λεπτομερή δήλωσή τους, οι οργανώσεις τονίζουν και αναλύουν δέκα τομείς προτεραιότητας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πράσινους κανόνες στην οικονομία της Ε.Ε.

 

 1. WWF European Policy OfficeSebastien Godinot, Senior Economist
 2. Zero Waste EuropeJanek Vahk, Climate and Energy Coordinator
 3. Humusz SzövetségGyörgy Szabó, Zero Waste Programme Manager
 4. VsL ‘Ziedine ekonomika’Domantas Tracevicius, Founder
 5. Global Alliance for Incineration AlternativesMariel Vilella, Director of Global Strategy
 6. Reclaim FinancePaul Schreiber, Campaigner, Regulation of Financial Institutions
 7. E3G – Third Generation EnvironmentalismTsvetelina Kuzmanova, Policy Adviser, E3G
 8. Climate&Strategy PartnersPeter Sweatman, CEO
 9. Climate-KICFelicity Spors, Head of International Affairs
 10. Transport and EnvironmentLuca Bonaccorsi, Director of Sustainable Finance and Digital Engagement
 11. Energie VedvarendeWawa Wang, Programme Manager, Responsible Investments
 12. Deutscher Naturschutzring (DNR)Florian Schone, Director
 13. .ausgestrahlt – together against nuclear energyMatthias Weyland, Managing Board
 14. Climate & Company – Malte Hessenius, Analyst
 15. United Kingdom Without Incineration Network (UKWIN)  Shlomo Dowen, National Coordinator
 16. Foundation Tree Union Netherlands  – Paul Dufour, Chairman
 17. Društvo Ekologi brez meja – Jaka Kranjc, Secretary General
 18. Nature and Biodiversity Conservation Union  – Leif Miller, CEO
 19. Profundo – Jan Willem van Gelder, Director
 20. World Animal Protection Netherlands – Dirk-Jan Verdonk, Director
 21. Green Liberty – Janis Brizga, Chair
 22. NOARC21  – Colin Buick, Chairperson
 23. Zavod Red Tree HeritageLeon Kebe, Director
 24. Compassion in World FarmingOlga Kikou, Head of EU Office
 25. Abibinsroma Foundation – Robert Tettey Kwami Amiteye, CEO
 26. Abibiman Foundation -Kenneth Amoateng, Director
 27. Alliance for Empowering rural Communities – Richard Matey, Executive Director
 28. Germanwatch – Christoph Bals, Policy Director
 29. IDAY Ghana –P ortia Baffour, Director
 30. Both ENDS – Niels Hazekamp, Senior Policy Advisor
 31. Bluelink Foundation – Nataliya Dimitrova, Chair of the Board
 32. MANA Community – Kitti Mignotte, Founder
 33. Agent Green – Gabriel Paun, Co-founder & President
 34. Animals International – Gabriel Paun, EU Director
 35. SEE Change Net Foundation – Garret Patrick Kelly, Principal
 36. Save Estonian Forests / Päästame Eesti Metsad -Liina Steinberg, Coordinator
 37. Swedwatch – Davide Maneschi, Project Manager
 38. Socio-ecological union international – Sviatoslav Zabelin, SEUI coordinator
 39. 350.org – Nick Bryer, Europe Campaigns Director
 40. Global 2000 – Reinhard Uhrig, Head of Campaigns and Media
 41. Aki Kachi – Independent Climate Expert
 42. Pasaules Dabas Fonds – Janis Rozitis, Director
 43. National Ecological Center of Ukraine – Anastasiia Nevmerzhytska, Communication Technology Manager
 44. Sandbag Climate Campaign – Ciara Barry, EU Climate Policy Campaigner
 45. Friends of the Siberian Forest – Andrey Laletin, Chair
 46. “Dront”Ecological Center – Askhat Kayumov, Chairman of the Council
 47. Fair Finance Guide Netherlands (Eerlijke Geldwijzer) – Peter Ras, Project Lead
 48. NGO BROC – Anatoly Lebedev, Chairman of the Board
 49. Organising Committee of the Animal Protection Party – Mikhail Yurchenko, Chairman
 50. SumOfUs – Emma Ruby-Sachs, Executive Director
 51. Oil Change International – Alex Doukas, Program Director
 52. “The third planet from the Sun” Youth public ecological movement – Vyazov Evgeniy, Chairman
 53. Quantum Leap – Pía Carazo, Co-Founder
 54. Terra-1530 – Petru Botnaru, Director
 55. Alliance for Empowering Rural Communities – Richard Matey, Executive Director
 56. Balkani Wildlife Society – Andrey Kovatchev, Member of the Management Board
 57. Kola Environmental Centre – Yuri Ivanov, Project Coordinator
 58. SÜDWIND-Institut – Ulrike Lohr, Researcher
 59. EcoLur Informational NGO – Inga Zarafyan, President
 60. Russian Social-Ecological Union (RSEU) – Alexander Esipenok, Council Co-Chair
 61. Stichting BirdLife Europe – Ariel Brunner, Senior Head of Policy / Acting Director
 62. Tajik Social and Ecological Union – Tajik SEU Chairman of Board
 63. Biodiversity Conservation Center – Alexey Zimenko, Director General
 64. ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System – Francisco Ferreira, President of the Board
 65. WeMove Europe – Virginia López Calvo, Senior Campaigner
 66. Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), – Wolfgang Kuhlmann, Director
 67. Forum Ökologie & Papier – Evelyn Schönheit, Environmental Scientist
 68. Pivot Point – Peter Riggs, Executive Director
 69. Biomass Finance Working Group – EPN – Karen Vermeer, Coordinator
 70. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (EKO-UNIA Ecological Association) – Radosław Gawlik, President
 71. Finance Watch – Benoit Lallemand, Secretary General
 72. Umweltinstitut München e.V. – Hauke Doerk, Referent für Radioaktivität
 73. Greentervention – Ollivier Bodin, Senior Adviser
 74. Legambiente – Edoardo Zanchini, Vice-President
 75. Biofuelwatch – Almuth Ernsting, Codirector
 76. Seeding Sovereignty – Janet MacGillivray, Executive Director
 77. TAPP Coalition – Jeroom Remmers, Director
 78. Youth and Environment Europe – Nathan Méténier, External Relations Officer
 79. 2Celsius – Mihai Stoica, Executive Director
 80. A Well-Fed World – Dawn Moncrief, Founder/President
 81. 50by40 – Lasse Bruun, Executive Director
 82. Partnership for Policy Integrity – Mary S. Booth, Director
 83. Fundación Renovables – Fernando Ferrando, President
 84. Dierencoalitie – Sandra Beuving, Adviser on Public Affairs
 85. Environment East Gippsland inc – Jill Redwood, Coordinator
 86. NatureFriends International – Andrea Lichtenecker, Executive Director
 87. ASUFIN – Patricia Suarez, Founder & President
 88. ECOS – Mathilde Crêpy, Senior Programme Manager
 89. ActionAid International  – Neelanjana Mukhia, Head, Global Engagement Team
 90. Défense des Milieux Aquatiques – Philippe Garcia, Président
 91. Romanian Ornithological Society (SOR)/BirdLife Romania – Hulea Dan, Executive Director
 92. Aqua Crisius – Andrei Togor, Manager
 93. Ecologistas en Acción – Samuel Martín-Sosa, International Coordinator
 94. Transylvanian Carpathia Society – Satu Mare/ Societatea Carpatină Ardeleană – János Márk-Nagy, President
 95. GegenStroemung – INFOE e. V. – Thilo F. Papacek, Project Officer
 96. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands – Jonas Hulsens, Senior Policy Officer
 97. Fair Finance International – Kees Kodde, Project Lead Financial Sector
 98. Association of Ethical Shareholders Germany – Tilman Massa, Consultant
 99. NOAH Friends of the Earth Denmark – Niels Henrik Hooge, Campaigner
 100. BankTrack – Johan Frijns, Director
 101. EuroNatur Foundation – Gabriel Schwaderer, Executive Director
 102. BirdWatch Ireland – Oonagh Duggan, Head of Advocacy
 103. ShareAction – Maria van der Heide, Head of EU Policy
 104. Mellemfolkeligt Samvirke – ActionAid Denmark – Lars Koch, Policy Director
 105. CEE Bankwatch Network – Pippa Gallop, Southeast Europe Energy Adviser
 106. Veblen Institute for Economic Reforms – Wojtek Kalinowski, Co-Director
 107. Health Care Without Harm Europe – Will Clark, Executive Director
 108. Client Earth – Anaïs Berthier, Head of EU Affairs
 109. Rivers Without Boundaries International Coalition – Eugene Simonov, International Coordinator
 110. European Environmental Bureau – Patrick Ten Brink,  Deputy Secretary General
 111. Re:Common – Antonio Tricarico, Programs Director
 112. Austrian Institute of Ecology – Gabriele Mraz, Expert on nuclear issues
 113. Global Witness – Murray Worthy, Gas Campaign Leader
 114. Sinergia Animal – Carolina Galvani, CEO
 115. Klimabevægelsen (350 Denmark) – Thomas Meinert Larsen, Policy Adviser
 116. Dogwood Alliance – Adam Colette, Programme Director
 117. AnsvarligFremtid – Johannes Lundberg, Campaign Coordinator
 118. Eurosif, the European Sustainable Investment Forum -Victor van Hoorn, Executive Director
 119. Polish Zero Waste Association – Piotr Barczak, Circular Economy Expert
 120. Holarctic Bridge Pvt. – Elena Kreuzberg, CEO
 121. Society for Earth (TNZ), Poland – Piotr Rymarowicz, Chairman
 122. Ekologiya i Mir Association, Crimea – Andrey Artov, Vice Head
 123. Stop Waste Incineration Protect the Environment – Lindsey Williams, Secretary of SWIPE
 124. Terra Cypria – Stalo Demosthenous, Policy Officer
 125. Urgewald – Regine Richter, Energy Campaigner
 126. International Rivers – Maureen Harris, Director of Programmes
 127. Debt Observatory in Globalisation (ODG) – Josep Nualart Corpas, Energy & Climate Researcher
 128. Change Finance – Till Ehrmann, Change Finance Convener
 129. Réseau Action Climat France – Neil Makaroff, EU Policy Officer
 130. Society for Responsible Design, – Greg Campbell, Convenor
 131. Together for Future e.V. – Anna Schwanhäußer, Executive Director

Έκδοση – Μετάφραση 23.12.2020:

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece https://www.naturefriends.gr

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ.: 215 5257408 – 690 7720897


 


[Μέλη των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Ελλάδας/ Naturefriends Greece διαδηλώνουν για την προστασία του κλίματος και για κλιματική δικαιοσύνη]

[Νέοι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ GRYNF διαδηλώνουν για  την κλιματική δικαιοσύνη]