Ο Εναλλακτικός τουρισμός στις Μεσογειακές Περιοχές (ALMERE) | ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE) – Συμμετέχουν οι ΦτΦ

Ο Εναλλακτικός τουρισμός στις Μεσογειακές Περιοχές (ALMERE).

Μορφές αειφόρου τουρισμός, συμβάλλοντας στην αμοιβαία κατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ενσυναίσθηση μεταξύ επισκεπτών και επισκεπτών.

ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE).

Forms of sustainable tourism, contributing to mutual understanding, mutual respect, and empathy between visitors and guests.

Το έργο θα υλοποιήσουν πέντε φορείς από την Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ με πλούσια εμπειρία για το Βιώσιμο (Εναλλακτικό Τουρισμό). Η πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 [ΕΔΩ]

Συντονιστής του έργου είναι το Akdeniz University με έδρα του την τουριστική περιοχή της Αττάλειας στην Τουρκία   http://www.akdeniz.edu.tr

Συνεργάτες του έργου (partners) είναι:

  1. Naturefriends Greece Greece Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ | Naturefriends Greece – Nature Friends
  2. Associació Educativa i Cultural Blue Beehive Spain Blue Beehive – Blue Beehive is an educational, cultural and social association
  3. UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE, DELL ISTRUZIONE E DEL LAVORO Italy Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e al lavoro (unioneassessorati.it)
  4. Razvojna agencija Sotla Slovenia Razvojna agencija Sotla – RA Sotla (ra-sotla.si)

Κατά τη διάρκεια του έργου προβλέπονται έρευνες, εκδόσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και υποβολή προτάσεων για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού καθώς και πέντε συναντήσεις των συμμετεχόντων στις χώρες που έχουν έδρα οι φορείς.

Σελίδα στο Facebook ΕΔΩ