Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση από απόσταση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ (με χρήση ψηφιακών μέσων)

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece θα πραγματοποιήσει από απόσταση τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευσή του, στις 23 Φεβρουαρίου 2021, με βάση το  το άρθρο 118 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A` 256/23.12.2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου.

Η Γ.Σ. και οι εκλογές  θα πραγματοποιηθούν από απόσταση λόγω της πανδημίας COVID -19 με τη χρήση «των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους» με τη «διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών», σύμφωνα με το ν.4764/2020 άρθρο 118 και τη νομική και τεχνική γνωμοδότηση (τεχνική οδηγία ασφαλείας).

Α. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης εν συντομία είναι:

 1. Εκλογή Προεδρίου και Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών.
 2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός των ετών 2019 και 2020.
 3. Προγραμματισμός Δράσεων – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της πενταετίας 2023 – 2028
 4. Εκλογές – Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νεας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Β. Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ – Διαφάνεια και Λογοδοσία:

Το νομικής μορφής Σωματείο “Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ:

 • Έχει υιοθέτηση της Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας MKO (11.04.2008) |International Non Governmental Organizations Accountability Charter (2006),
 • Έχει καταχωρηθεί στο  Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρ. 374596826959-36

Β.1 Με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας που δεσμεύεται το σωματείο ηθικά και πολιτικά δημοσιοποιεί:

 • Το Διοικητικό Απολογισμο κάθε έτους. [2019] [2020]
 • Τον Οικονομικό Απολογισμό κάθε έτους. [ΕΔΩ]
 • Τα προγράμματα και τα έργα που υλοποιεί με υποστηρικτική χρηματοδότηση, δωρεές, χορηγίες κ.λπ. [ΕΔΩ]
 • Αναλυτικά τις δημόσεις επιχορηγήσεις και τις δαπάνες στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Β.2. Βασικές αρχές λειτουργίας – Ταυτότητα – Καταστατικό

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ έχει αναρτήσει στον ιστότοπό του τα βασικά ντοκουμέντα αρχών, ταυτότητας και λειτουργίας. Ειδικότερα στην κατηγορία “ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ” παρουσιάζονται:

 •  η ταυτότητα και οι βασικές αρχές του Σωματείου
 • τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 • το καταστατικό
 • οι συνεργάτες

Γ. Προγραμματισμός – Επιχειρησιακός, Στρατηγικός Σχεδιασμός 2013 – 2028

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του  Ελληνικού Δίκτυου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ καλείται να:

 • Εξετάσει την αναγκαιότητα της τροποποίησης του καταστατικού του λαμβάνοντας υπόψη του τον Πανελλαδικό χαρακτήρα του, τη διασπορά των μελών του, τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις δια ζώσης επαφές, τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία με τα ψηφιακά μέσα.
 • Προετοιμάσει στη διάρκεια της θητείας και με συμμετοχικές διαδικασίες το νέο “Επιχειρησιακό, Στρατηγικό Σχεδιασμό 2013 – 2028”.
 • Δημιουργήσει ομάδες (τμήματα) εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες, τη διαθεσιμότητα και τις οικονομικές δυνατότητες. Ενδεικτικά Ομάδες : α) Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων   με κύρια έμφαση στην Ε.Ε., στις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου  β) «Βιώσιμης Ανάπτυξης» με κύρια έμφαση στο Βιώσιμο (Εναλλακτικό) Τουρισμό.
 • Βελτιώσει τη λειτουργία και την οργάνωση του Σωματείου (εκκαθάριση Μητρώου, νέες εγγραφές μελών, ενθάρρυνση – πρόκληση συμμετοχής, και την ανάδειξη νέων στλεχών, δημιουργία κλίματος του “ανήκειν”.
 • Συμμετέχει σε δημιουργικές δικτυώσεις με άλλες συλλογικότες, εντός και εκτός Ελλάδας, με βάση τις αρχές του Σωματείου όπως παρουσιάζονται στο καταστατικό, στον Επιχειρηιακό, Στρατηγικό Σχεδιασμό και στην εμπειρία του σωματείου.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμος 2018 – 2022 “Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν σήμερα” [ΕΔΩ]