Δύο παρεμβάσεις μελών των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ σε εκδηλώσεις για το “Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε”

Παρέμβαση της Ελένης Σταύρου [ΕΔΩ] – ένα τμήμα της παρέμβασης παρουσιάστηκε στη  διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Τo Ταμείο Ανάκαμψης και η οικολογική μετάβαση», τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στις 6.30μμ. [ΕΔΩ].

Πρέμβαση του Κώστα Φωτεινάκη  – στη διαδυκτιακή εκδήλωση με θέμα “Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ ως ευκαιρία για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα»  που διοργάνωσε η “Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ)”, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021  [Powerpoint ΕΔΩ – Σχόλια των διαφανιών ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ θα συνεχίσουν να εργάζονται και να παρεμβαίνουν για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικολογικής διαχείρισης, Βιώσιμης ανάπτυξης και Περιβαλλοντικης Εκπαίδευσης.