23 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν την απόσυρση του αρ.219 του Nομοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων | Συμμετέχουν και οι ΦτΦ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000

Προς κ. Γ. Αμυρά,
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ για την απόσυρση του άρθ. 219

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

το άρθρο 219 του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή των Ελλήνων επιτρέπει τον κατά παρέκκλιση σχεδιασμό υπό-περιοχών προστασίας εντός των προστατευόμενων περιοχών για την εξυπηρέτηση μεμονωμένων «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος».

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη:

Έρχεται σε αντίθεση με τον ορθολογικό τρόπο σχεδιασμού μίας προστατευόμενης περιοχής, ο οποίος πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη διατήρηση των πολύτιμων, σπάνιων ή απειλούμενων στοιχείων της φύσης
Υποβαθμίζει την υλοποίηση του έργου για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για όλες τις περιοχές Natura της χώρας που εποπτεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς οι παρεκκλίσεις και οι σχετικές θεσμοθετήσεις για συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα θα δεσμεύουν τους όρους προστασίας σε κάθε υπο χαρακτηρισμό περιοχή. Το αντίθετο πρέπει να ισχύει: ο συνολικός σχεδιασμός να καθορίζει τις βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές της εκάστοτε περιοχής.
Επιβαρύνει τη διοίκηση με μία παράλληλη διαδικασία έγκρισης μελετών, χωρίς να προσδιορίζει σαφώς τι ορίζεται ως «ήπιο αναπτυξιακό έργο δημόσιου ενδιαφέροντος» και με την εξέταση επιπλέον φακέλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον συνολικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δυσχεραίνει τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αγνοώντας την πρόσφατη καταδίκη της χώρας (C-849/19 της 17ης Δεκεμβρίου 2020) για ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000.
Έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση της Ελλάδας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η οποία τοποθετεί τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

Nα αποσυρθεί το άρθρο 219 από το σχέδιο νόμου και
Nα επιταχυνθεί η ορθή ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων των προστατευόμενων περιοχών.
Με εκτίμηση,

Ιόλη Χριστοπούλου
Εκ μέρους των περιβαλλοντικών οργανώσεων:
Αλκυόνη
Αρίων
Αρκτούρος
ΑΡΧΕΛΩΝ
Δράση για την Άγρια Ζωή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Ένωση Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊκού “Ο ΝΗΡΕΑΣ”
Καλλιστώ
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Οργάνωση Γη
ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας Πίνδος Περιβαλλοντική
Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή
Φίλοι της Φύσης
ANIMA


Ανακοίνωση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000ΕΔΩ