ΕΡΕΥΝΑ ΦτΦ: «Ο Εναλλακτικός τουρισμός στις Μεσογειακές Περιοχές” | ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE)

[Η αφίσα από την Ημερίδα των ΦτΦ με θέμα “Τουρισμός που δεν πληγώνει”, 2013 |

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece και ο Βιώσιμος Τουρισμός μέσα από τις αναρτήσεις στον ιστότοπό του [ΕΔΩ]


 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – Αποτελέσματα της έρευνας μέσω Google Form

 ΘΕΜΑ: «Ο Εναλλακτικός τουρισμός στις Μεσογειακές Περιοχές | ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece | Απρίλιος 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «Ο Εναλλακτικός τουρισμός στις Μεσογειακές Περιοχές / ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE).

Το έργο υλοποιούν πέντε φορείς από την Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ με πλούσια εμπειρία για το Βιώσιμο (Εναλλακτικό Τουρισμό).

Συντονιστής του έργου είναι το Akdeniz University με έδρα του την τουριστική περιοχή της Αττάλειας στην Τουρκία.

Συνεργάτες του έργου (partners) είναι: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece, Associació Educativa i Cultural Blue Beehive Spain, UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE, DELL ISTRUZIONE E DEL LAVORO, Razvojna agencija Sotla Slovenia.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η καταγραφή των απόψεων μελών, φίλων και συνεργατών του σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ για τον τουρισμό στη χώρο μας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Απρίλιος 2021

ΔΕΙΓΜΑ: 100 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατόητα να απαντήσουν αξιολογώντας τις ερωτήσεις με κάποιον αριθμό μεταξύ του 1 (πλήρης διαφωνία) και του 7 (απόλυτη συμφωνία).

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και εμπιστευτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έρευνα δεν έγινε με κάποιο πιστοποιημένο σύστημα. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε στα δημογραφικά στοιχεία, είναι αξιόπιστη και έχει σημαντικά ευρήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο  https://bit.ly/3eWiP5b

Περισσότερες πληροφορίες για τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ https://www.naturefriends.gr

ΓΕΝΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα έδειξε ότι:

  • Θετικά του τουρισμού: Αύξηση απασχόλησης, αύξηση προσφοράς προϊόντων & υπηρεσιών, αύξηση του εμπορίου και καταστημάτων –  ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης, πιθανό να συμβάλει στη δημιουργία πάρκων, αποτελεί ένα κίνητρο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.
  • Αρνητικά του τουρισμού: Περιβαλλοντική επιβάρρυνση, αύξηση τιμών σε καταναλωτικά είδη και εστίαση, αύξηση τιμών κατοικίας, αύξηση της κυκλοφορίας στην πόλη, υπε-εμπορευματοποίηση, αύξηση του πληθυσμού, μονομερή εξάρτηση της οικονομίας.
  • Κοινωνικές και Πολιτικές αντιλήψεις: Δεν υπάρχει πρόβλημα με αλλοδαπούς εργαζόμενους στον τουρισμό, δεν αυξάνεται η εγκληματικότητα και οι προστριβές μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών, δεν μειώνεται η προσβασιμότητα των κατοίκων στα δημόσια αγαθά/ υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δεν βελτιώνεται «η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών (πυροπροστασία, αστυνόμευση, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, η εκπαίδευση, η οικολογική ευαισθητοποίηση  κ.ά. κοινωνικές υπηρεσίες) λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρότασή μας είναι να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, αξιοποιόντας τις απαντήσεις της.έρευνας.

Διαβάστε την έρευνα με περισσότερα στοιχεία και διαγράμματα ΕΔΩ