ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece “ΟΧΙ στον πόλεμο – είναι ο μεγαλύτερος και ο επικινδυνότερος ρύπος στον κόσμο μας”

ΑΝΤΙ ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΕΞΕΙΣ

Από το καταστατικό των ΦτΦ:

Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece, λειτουργεί ως Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η οργάνωση εμπνέεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες των Naturefriends International.

Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν προνόμια και διακρίσεις που αφορούν τις πολιτικές πεποιθήσεις, το θρήσκευμα, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κλιματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.