Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για την “Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας” – 17 Ιουνίου

 

Ανθέων 72, 12461, Χαϊδάρι | Τηλέφωνο: 690 7720897 –  215 5257408

naturefriendsgreece@gmail.com | https://www.naturefriends.gr/

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.06.2021

17 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, ως περιβαλλοντική οργάνωση,  εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να  αναδείξει τη μεγάλη σημασία που έχει το έδαφος για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Πρόσφατα ανάδειξε το θέμα με την οργάνωση του  δίγλωσσου Ευρωπαϊκού σεμιναρίου με θέμα «Υγιές έδαφος για ποιοτική ζωή»/ Healthy soil for life quality. (Τρίτη 8 Ιουνίου 2021) https://bit.ly/3pUR0O7

Το έδαφος είναι ένας αναντικατάστατος οικολογικός πόρος, ένας αναντικατάστατος συντελεστής για την προστασία της βιοποικιλότητας, του κλίματος, της υγιεινής διατροφής και της δημόσιας υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο 15ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ 17 SDG και ιδιαίτερα ο υποστόχος 15.3 αναφέρεται «…στην καταπολέμηση της απερήμωσης, στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που επηρεάζονται από την απερήμωση, την ξηρασία και τις πλημμύρες, και στην επιδίωξη της επίτευξης ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση της γης.»

Οι ΦτΦ υπογραμμίζουν το βασικό συμπέρασμα της Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  (αρ.33/2018) με θέμα «Ερημοποίηση στην ΕΕ – διογκούμενη απειλή υποκινούμενη από την κλιματική αλλαγή καιτην ανθρώπινη δραστηριότητα» σύμφωνα με το οποίο:

«…Η Ευρώπη επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την ερημοποίηση. Ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι σοβαρότερος στη νότια Πορτογαλία, σε τμήματα της Ισπανίας και της νότιας Ιταλίας, στη νοτιοανατολική Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Κύπρο και στις περιοχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με μελέτες, οι περιοχές αυτές πλήττονται συχνά από διάβρωση του εδάφους, αλάτωση, απώλεια οργανικού άνθρακα στο έδαφος, απώλεια βιοποικιλότητας του εδάφους και κατολισθήσεις. Η μακρά περίοδος υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλών βροχοπτώσεων στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2018 έφερε και πάλι στο προσκήνιο την επείγουσα σημασία του προβλήματος αυτού…» https://bit.ly/3xmfa6H  https://bit.ly/35jXkFJ

Η Ελλάδα και ιδιαίτερα οι νοτιοαναλικές περιοχές, συμπεριλαμβάνονται σε εκείνες τις χώρες που  αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ερημοποίησης, σύμφωνα με την έκθεση. Δυστυχώς το έδαφος  (ερημοποίηση, ρύπανση, σφράγισμα κ.λπ) δεν έχει αντιμετωπιστεί τόσο από την πολιτεία, όσο και από τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις, ανάλογα με τις απειλές τις οποίες δέχεται.

Ενθαρρυντικό ωστόσο γεγονός είναι η πρόσφατη (04.06.2021) «Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην οποία συμμετέχουν αναγνωρισμένου κύρους και γνώσεων πρόσωπα. Ελπίζουμε η Εθνική Επιτροπή να έχει στη διάθεσή της όλα τα μέσα, τις αρμοδιότητες και την ελευθερία κινήσεων για να ανταποκριθεί στο δύσκολο ρόλο της. https://bit.ly/3gyUdPf

Οι ΦτΦ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας καλούν τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισσιόν) να  δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την περαιτέρω νομική προστασία του εδάφους, σύμφωνα με το πρόσφατο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4 της 28ης Απριλίου 2021 (2021/2548(RSP). https://bit.ly/3vsFfQh