Το SDSN δημοσίευσε την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τον ενημερωμένο δείκτη SDGs και πίνακες ελέγχου 2021 | Ευρήματα για εθνικές, περιφερειακές παγκόσμιες επιδόσεις προς τους 17 ΣΒΑ/ SDGs | Πρώτη παρουσίαση από τους ΦτΦ

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece προβάλλει και ενημερώνει την Ελληνική Κοινωνία όχι μόνο για τις δικές του δράσεις και θέσεις αλλά και για άλλα θέματα Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σήμερα παρουσιάζουμε την “Εκθεση βιώσιμης ανάπτυξης για το 2021, η οποία περιλαμβάνει τον ενημερωμένο δείκτη SDG και πίνακες ελέγχου  – Ευρήματα για εθνικές, περιφερειακές παγκόσμιες επιδόσεις προς τους 17 ΣΒΑ/ SDGs”.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε πρόσφατα, στις 14 Ιουνίου 2021, και παρουσιάζεται με τη μορφή αρχικής και πρώτης  ενημέρωσης και όχι αξιολόγησης,  από τους ΦτΦ με σκοπό την ενημέρωση και  για “τροφή για σκέψη”.

Η έκθεση του 2021 δείχνει την πρώτη αναστροφή σε εξέλιξη από την υιοθέτηση των SDGs το 2015, με αποτέλεσμα «σε μεγάλο βαθμό από τα αυξημένα ποσοστά φτώχειας και την ανεργία» που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η στρατηγική κάθε χώρας για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ/ SDGs πρέπει να αποφεύγει τη δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες χώρες. Οι χώρες με υψηλό εισόδημα και οι χώρες του ΟΟΣΑ τείνουν να δημιουργούν τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις.

Οι συγγραφείς εξηγούν ότι η μείωση οφείλεται «σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας» που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

Η έκθεση συνδέει επίσης την πρόοδο των 17 ΣΒΑ/ SDGs  με τον δημοσιονομικό χώρο, σημειώνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιορισμένη ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση της αγοράς, γεγονός που αναστέλλει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και τα σχέδια ανάκαμψης που οδηγούνται από επενδύσεις. «Ενώ οι κυβερνήσεις των χωρών με υψηλό εισόδημα έχουν δανειστεί σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στην πανδημία, [οι αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος] δεν μπόρεσαν να το πράξουν λόγω της χαμηλότερης πιστοληπτικής ικανότητάς τους στην αγορά». Ως βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, «οι πλούσιες χώρες είναι πιθανό να ανακάμψουν από την πανδημία πιο γρήγορα από τις φτωχές χώρες». Η έκθεση κάνει συστάσεις για αύξηση του δημοσιονομικού χώρου για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μεταξύ των ειδικών για τη χώρα ευρημάτων που δημοσιεύθηκαν στις 14 Ιουνίου 2021:

  • Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, αλλά ακόμη και δεν είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη των 17ΣΒΑ/ SDGs  έως το 2030.
  • Η μεγαλύτερη πρόοδος βρίσκεται στο Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν και την Ακτή του Ελεφαντοστού. οι συγγραφείς προσθέτουν ότι ορισμένες από τις χώρες που προχώρησαν περισσότερο ξεκίνησαν επίσης από χαμηλότερες βάσεις.
  • Σε περιφερειακό επίπεδο, η περιοχή με τη μεγαλύτερη πρόοδο ήταν η Ανατολική και η Νότια Ασία.
  • Οι χώρες με τις μεγαλύτερες μειώσεις στις βαθμολογίες SDGs από το 2015 περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα και το Τουβαλού.

«Για πρώτη φορά από την υιοθέτηση των SDGs το 2015, ο κόσμος έχασε έδαφος από τους SDGs το 2020. Η πανδημία Covid-19 δημιούργησε όχι μόνο μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, αλλά και μια κρίση βιώσιμης ανάπτυξης. Για την αποκατάσταση της προόδου των 17SDGs, οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού χώρου, μέσω της παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης και της διευρυμένης χρηματοδότησης από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης. Οι δημοσιονομικές δαπάνες θα πρέπει να υποστηρίζουν τους έξι βασικούς μετασχηματισμούς SDGs: ποιοτική εκπαίδευση για όλους, καθολική κάλυψη υγείας, καθαρή ενέργεια και βιομηχανία, βιώσιμη γεωργία και χρήση γης, βιώσιμες αστικές υποδομές και καθολική πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες”, υπογραμμίζει  ο Jeffrey D. Sachs , Πρόεδρος του SDSN και πρώτος συντάκτης της έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

PRESS RELEASE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021 [LINK]

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021- Includes the SDG Index and Dashboards [LINK]

Secretary-General’s SDG Progress Report Recaps Pandemic Impacts on 17 Global Goals [LINK]

Platform of the Global SDG Indicators Database – “Progress towards the Sustainable Development Goals” [LINK]

SDG Index website [LINK]