Ολοκληρώθηκε η έρευνα σε πέντε Μεσογειακές χώρες για το Βιώσιμο – Εναλλακτικό Τουρισμό στο πλαίσιο του έργου ALMERE

Ολοκληρώθηκε η έρευνα σε πέντε Μεσογειακές χώρες για το Βιώσιμο – Εναλλακτικό Τουρισμό στο πλαίσιο του έργου ALMERE.

Στο κοινό ερωτηματολόγιο απάντησαν 543 πολίτες από πέντε Μεσογειακές χώρες: Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφτείτε το site Almere [KLIK] – Οι πέντε εθνικές εκθέσεις [KLIK]

Την έκθεση για την Ελλάδα συνέταξε το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece – H έκθεση στα Αγγλικά [KLIK] και στα Ελληνικά [KLIK]

ΓΕΝΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η έρευνα έδειξε ότι:

 • Θετικά του τουρισμού: Αύξηση απασχόλησης, αύξηση προσφοράς προϊόντων & υπηρεσιών, αύξηση του εμπορίου και καταστημάτων –  ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης, πιθανό να συμβάλει στη δημιουργία πάρκων, αποτελεί ένα κίνητρο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.
 • Αρνητικά του τουρισμού: Περιβαλλοντική επιβάρρυνση, αύξηση τιμών σε καταναλωτικά είδη και εστίαση, αύξηση τιμών κατοικίας, αύξηση της κυκλοφορίας στην πόλη, υπε-εμπορευματοποίηση, αύξηση του πληθυσμού, μονομερή εξάρτηση της οικονομίας.
 • Κοινωνικές και Πολιτικές αντιλήψεις: Δεν υπάρχει πρόβλημα με αλλοδαπούς εργαζόμενους στον τουρισμό, δεν αυξάνεται η εγκληματικότητα και οι προστριβές μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών, δεν μειώνεται η προσβασιμότητα των κατοίκων στα δημόσια αγαθά/ υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δεν βελτιώνεται «η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών (πυροπροστασία, αστυνόμευση, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, η εκπαίδευση, η οικολογική ευαισθητοποίηση  κ.ά. κοινωνικές υπηρεσίες) λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος.

Επόμενη δημοσίευση: Παρουσίαση των εκθέσεων για τον τουρισμό

 1. Booking –  Sustainable Travel Report 2021
 2. European Travel Commission (ETC) – EUROPEAN’S ATTITUDES TOWARDS RESPONSIBLE TRAVEL CHOICES
 3. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021
 4. AMERICAN EXPRESS TRAVEL -Global Travel Trends Report
 5. Tourism Manifesto – CALL FOR ACTION: ACCELERATE SOCIAL AND ECONOMIC RECOVERY BY INVESTING IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» | Berlin Declaration on “Transforming Tourism”
 7. UN – Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism
 8. 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Ανοιχτή Επιστολή, Covid-19 – τώρα είναι η ώρα να αλλάξουμε τον τουρισμό
 9. Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού: Στρατηγικός Οδικός Χάρτης & καλές πρακτικές

The research in five Mediterranean countries for Sustainable – Alternative Tourism in the framework of the ALMERE project has been completed.

The research in five Mediterranean countries for Sustainable – Alternative Tourism in the framework of the ALMERE project has been completed
The joint questionnaire was answered by 543 citizens from five Mediterranean countries: Turkey, Greece, Spain, Italy and Slovenia.

For more information on the program visit Almere [KLIK] – The Five National Exhibitions [KLIK]

The report on Greece was prepared by Naturefriends Greece – The exhibition in English [KLIK] and Greek [KLIK]

Next post: Presentation of tourism reports

 • Booking – Sustainable Travel Report 2021
 • European Travel Commission (ETC) – EUROPEAN’S ATTITUDES TOWARDS RESPONSIBLE TRAVEL CHOICES
 • UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021
 • AMERICAN EXPRESS TRAVEL -Global Travel Trends Report
 • Tourism Manifesto – CALL FOR ACTION: ACCELERATE SOCIAL AND ECONOMIC RECOVERY BY INVESTING IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
 • Berlin Declaration on “Transforming Tourism”
 • UN – Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism
 • Open Letter: COVID 19 – now is the time to transform tourism
 • Digital Transformation of Greek Tourism: Strategic Roadmap & Good Practices