Παρουσίαση των εκθέσεων για τον τουρισμό | Presentation of tourism reports

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα +Erasmus με τίτλο ALMERE για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στις Περιοχές της Μεσογείου, παρουσιάζει ορισμένες από τις δεκάδες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί για τον τουρισμό.

Θεωρούμε ότι οι έρευνες που παρουσιάζουμε μπορεί να αποτελέσουν ακόμα ένα “εργαλείο” για την προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού.

Booking – Sustainable Travel Report 2021

European Travel Commission (ETC) – EUROPEAN’S ATTITUDES TOWARDS RESPONSIBLE TRAVEL CHOICES

UN – Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism

AMERICAN EXPRESS TRAVEL -Global Travel Trends Report

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021

Open Letter: COVID 19 – now is the time to transform tourism

Tourism Manifesto – CALL FOR ACTION: ACCELERATE SOCIAL AND ECONOMIC RECOVERY BY INVESTING IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT

Berlin Declaration on “Transforming Tourism”  [Ελληνικά]

Digital Transformation of Greek Tourism: Strategic Roadmap & Good Practices