Αγρότες του Μέλλοντος – Farmers of the Future

Η γεωργία είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς για τη μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας προς ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο μέλλον. Οι ευρωπαίοι αγρότες θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις στο μέλλον, καθώς συνεχίζουν να προμηθεύουν τρόφιμα και μη διατροφικά προϊόντα και ταυτόχρονα, συμβάλλουν σε αυτήν τη μετάβαση.

Οι προκλήσεις είναι ευρύτατες και περιλαμβάνουν: αλλαγή του κλίματος, έλλειψη πόρων, ζητήματα υποδομής και αλλαγές στη ζήτηση τροφίμων/διατροφικές συνήθειες.

Η μελέτη «Farmers of the Future» διερεύνησε ποιοι θα είναι οι αγρότες – που θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης. Περιγράφει το τοπίο των αγροτών του 2040 και παρουσιάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής.

Παρουσίαση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τάσεις, στη μελέτη προβλέπεται, ότι οι καταναλωτές θα γίνουν ακόμη πιο προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων τους, ενώ η αλλαγή του κλίματος και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα καταστήσουν δυσκολότερη την καλλιέργεια γενικά. Οι αγρότες δεν θα μπορούν να βασίζονται μόνο σε προηγούμενες μεθόδους για να έχουν επιτυχημένες καλλιέργειες και εκτροφές στο μέλλον.

Η μελέτη εντοπίζει 12 μελλοντικά προφίλ αγροτών, που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε αυτές τις τάσεις με διάφορους τρόπους – και να ενταχθούν σε αναδυόμενα προφίλ, όπως «αγρότες κυττάρων» και «αγρότες ελεγχόμενου περιβάλλοντος».

Οι μελλοντικές προκλήσεις

Η ποικιλομορφία των προφίλ και οι αναδυόμενες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να έχουν βαθιά επίδραση στο μελλοντικό τοπίο της γεωργίας, πιθανόν να διαταράξουν τα καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Η μελέτη προσδιορίζει τους τομείς που θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας στο μέλλον:

  • συνεκτικές πολιτικές για ένα διαφοροποιημένο σύστημα τροφίμων, με διαφορετικές προσεγγίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • πολιτικές που επιτρέπουν τη μετασχηματιστική ανθεκτικότητα των αγροτών.
  • διαχείριση πιο διαφορετικών και ευμετάβλητων δικτύων από τους αγρότες.
  • νέες μορφές επικοινωνίας και δεσμών με πολίτες και καταναλωτές.
  • επανεξέταση της παραδοσιακής ταυτότητας του αγρότη.
  • αλλαγή αλληλεξαρτήσεων μεταξύ αγροτών και αγροτικών περιοχών.

Με την προσοχή που δόθηκε σε αυτούς τους τομείς, η μελέτη αναμένει ότι οι αγρότες και η γεωργία θα συμβάλουν ενεργά στη μετάβαση της βιωσιμότητας έως το 2040, ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές προσδοκίες και ενεργό μέρος της λύσης.

Οι αγρότες του μέλλοντος: 12 προφίλ

Η μέθοδος της προοπτικής διερεύνησης έφερε τους αγρότες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της γεωργικής διατροφής από τη βιομηχανία, τον πανεπιστήμιο, την κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση μαζί για να διερευνήσουν 14 megatrends και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη γεωργία. Η ομάδα εξέτασε πιθανά μελλοντικά σενάρια και δημιούργησε 12 προφίλ των ειδών των αγροτών που ενδέχεται να εργάζονται σε έναν όλο και πιο διαφορετικό γεωργικό τομέα έως το 2040.

Τα «προσαρμοστικά», «εταιρικά», «εντατικά» και «κληρονομικά» προφίλ αγροτών που αναπτύχθηκαν στη μελέτη λαμβάνουν πολλά από τα καθιερωμένα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής γεωργίας και προβάλλουν την εξέλιξή τους με τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που αναμένεται να έρθουν.

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση και τις νέες βιοτεχνολογίες, καθώς και την εξέλιξη των γεωργικών αγορών, τα πρότυπα κατανάλωσης και τις οικονομικές ανισότητες.

Τα προφίλ «ελεγχόμενου περιβάλλοντος» και «βάσει κυττάρων» εξετάζουν τις αναδυόμενες, και ενδεχομένως ανατρεπτικές, τεχνολογίες για τα τρόφιμα και άλλες συναφείς παραγωγές.

Τα προφίλ «Κοινωνική φροντίδα», «αναγεννητικά» και «αστικά» διερευνούν τις κοινωνικές τάσεις σε βάθος. Αυτές οι τάσεις περιλαμβάνουν την αστικοποίηση, την υγεία και την ευεξία, τη δημιουργία κοινότητας και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με τη φύση.

Τα προφίλ «Τρόπος ζωής», «σοβαρό χόμπι» και «δημιουργία κοινότητας» συγκλίνουν γύρω από τις κοινωνικοπολιτισμικές τάσεις. Αυτές είναι τάσεις όπως η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, «επιστροφή στη γη» και στο αργό φαγητό (σε αντίθεση με το fast food), άτυπες γνώσεις και άτυπα δίκτυα διακυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: farmanews