Κάθε Δευτέρα με σκίτσα… για να πάει η εβδομάδα μας καλά | Απόστολος Παπαδημητρίου -3 “Τουριστικά και Κατσαρέικα”