Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece μέλος του Global Waste Cleaning Network – GWCN

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει ως έναν από τους πρώτους στόχους του τη μείωση και την υπεύθυνη οικολογική διαχείριση των αποβλήτων. Από το 2017 έχει  δημιουργησει το ειδικό blog “Λιγότερα απόβλητα –  Καλύτερη ζωή

Το 2021 έγινε ο οργανισμός έγινε μέλος του Global Waste Cleaning Network – GWCN με σκοπό να δικτυθωεί σε διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσει καλές πρακτικές .

Από την Ελλάδα είναι οι ΦτΦ ο μοναδικός φορέας που έχει δικτυωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου 2021 στο GWCN.