ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ: Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον | Save Bees and Farmers !

 

Save Bees and Farmers !

[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece διαχρονικά προβάλλει το θέμα της κατάργησης των συνθετικών φυτοφαρμάκων για την προστασία των μελισσών, των μελισσοπαραγωγών και των γεωργών. [ΕΔΩ] Σας καλούμε να προσυπογράψετε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών – χρειάζονται ένα εκατ. υπογραφές με στοιχεία ταυτότητας για να προστατέψουμε τις μέλισσες, τη βιοποικιλότητα  και τη βιώσιμη γεωργία. ΚΛΙΚ ΕΔΩ]

Με γνώμονα την προστασία των μελισσών και της ανθρώπινης υγείας, καλούμε την Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη των γεωργών στο στάδιο της μετάβασης.

Σταδιακή μείωση των συνθετικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία της ΕΕ κατά 80 % έως το 2030, με πρώτα τα πλέον επικίνδυνα, με στόχο να επιτευχθεί η πλήρης κατάργησή τους έως το 2035· αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων στις αγροτικές περιοχές ώστε η γεωργία να καταστεί καταλύτης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας· μεταρρύθμιση της γεωργίας με την παροχή προτεραιότητας στη διαφοροποιημένη και βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας, την υποστήριξη της ταχείας αύξησης των αγροοικολογικών και βιολογικών πρακτικών, καθώς και τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης επιμόρφωσης που βασίζεται στους γεωργούς και της ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα και ΓΤΟ.