17 Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας | Πόσο ειλικρινείς είναι οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί και τα μέλη, κράτη που συμμετέχουν σ’ αυτούς?

International Day for the Eradication of Poverty – 17 October

Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας σήμερα, 17 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1992 – Για το ιστορικό διαβάστε ΕΔΩ.

Το Ελληνικό Δίκυτο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ αξιοποιεί τις Παγκόσμιες και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες και Εβδομάδες, όχι για να γιορτάσει, αλλά για να υπογραμμίζει την υποκρισία των παγκοσμίων οργανισμών, κυβερνήσεων και άλλων φιλέσπλαχνων ιδρυμάτων που βρίσκουν την ευκαιρία να δακρύσουν για την φτώχεια και την πείνα στον κόσμο.

Ωστόσο ο στόχος της κοινωνίας των πολιτών και ο αγώνας για έναν καλύτερο, δικαιότερο και αλληλέγγυο κόσμο, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, θα πρέπει να συνεχιστεί, ανεξαρτήτως των υποκρικών διαγγελμάτων που θα ακούσουμε για την “Εξάλειψη της φτώχειας”.

Οι ΦτΦ διοργάνωσαν στις 14 Οκτωβρίου τη διαδραστική τηλεδιάσκεψη, εκδήλωση με θέμα “ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και Εξάλειψης της Φτώχειας  (16 και 17 Οκτωβρίου αντίστοιχα). [ΕΔΩ ΕΔΩ ]. Στην εκδήλωση  παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της διατροφής καθώς και της έλλειψης της τροφής σε μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, και όχι μόνο στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ΦτΦ στηρίζουν διαχρονικά και συμμετέχουν σε διεκδικήσεις:

  • Για τη “Χορήγηση βασικού άνευ όρων εισοδήματος (UBI) σε όλη την ΕΕ” [ΕΔΩ ΕΔΩ] – Υπογραφές στήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ΕΔΩ.
  • Για την ποώθηση και υλοποίηση  των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ 17SDGs και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα τον Στόχο -1 “Εξάλειψης της Φτώχειας” υπογραμμίζοντας τις καθυστερήσεις και τις υποκριτικές διακηρύξεις που προαναφέραμε στην εισαγωγή του δημοσιεύματος.

Οι ΦτΦ δεν περιορίζονται μόνο στην προστασία και στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Οι στόχοι είναι ευρύτεροι και περιγάφονται αναλυτικά στο καταστατικό του σωματείου. Παραθέτουμε το πρώτο τμήμα του, στο οποίο αναφέρεται και η “μείωση της φτώχειας”:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece, λειτουργεί ως Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η οργάνωση εμπνέεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες των Naturefriends International. Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν προνόμια και διακρίσεις που αφορούν τις πολιτικές πεποιθήσεις, το θρήσκευμα, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κλιματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης από το 2008 αξιοποιούν τις θέσεις, τις παραδόσεις και την πλούσια εμπειρία της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/ NFI (έτος ίδρυσης 1895).

Η ουσιαστική συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International (NFI) στην ανάπτυξη των κοινωνιών αποτελεί η προσπάθεια για σύνδεση των κοινωνικών, οικολογικών και ανθρωπιστικών στόχων. Η συμβολή στην Αειφορική Ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό, στη μείωση της φτώχιας και στην διασφάλιση των οικολογικών πόρων.

Τη γνώση, την εμπειρία, τις επεξεργασίες, τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International, οι Φίλοι της Φύσης τις αξιοποιούν δημιουργικά, τις προσαρμόζουν στα εθνικά δεδομένα, τις εξειδικεύουν και προσπαθούν να τις εφαρμόσουν στις περιοχές της χώρας μας. Παράλληλα οι Φίλοι της Φύσης επεξεργάζονται δικές τους θέσεις για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα της χώρας μας και επιχειρούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των θέσεων των Naturefriends International.