Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για  τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εμπορική πολιτική | Με αφορμή τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 21 -22 Οκτωβρίου (Σύνοδο κορυφής)

Δελτίο Τύπου 20.10.2021

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για  τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εμπορική πολιτική (σύνοδο κορυφής)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Σύνοδος Κορυφής) θα συνεδριάσει στις 21-22 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι αρχηγοί κυβερνήσεων – μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης – θα έχουν μια «στρατηγική συζήτηση» για την εμπορική πολιτική της ΕΕ.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ απέτυχαν μέχρι στιγμής να εγκρίνουν τον Φεβρουάριο επίσημα την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία να υποδηλώνει το πράσινο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και τον αυξανόμενο γεωστρατηγικό της προσανατολισμό, γνωστή και ως αυτοαποκαλούμενη νέα «διεκδικητικότητα» και «ανοιχτή στρατηγική αυτονομία.

Οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs – ΣΕΣ) είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Σ’ αυτές κυριαρχεί το κέρδος έναντι της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ζητήματα όπως η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, η προστασία των μικρών παραγωγών, η βιώσιμη ενέργεια από ΑΠΕ, όχι μόνο δεν περιέχονται στις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου, αλλά αντίθετα αποτελούν και θεωρούνται εμπόδια για το διεθνές εμπόριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση την Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), επανεξετάζει το Σχέδιο Δράσης των 15 σημείων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ-TSD-Trade and Sustainable Development).

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ:

Η γνωμοδότηση αυτή τονίζει ότι τα κεφάλαια της TSD δεν αφορούν μόνο τις ευρωπαϊκές αξίες. Οι περισσότερες δεσμεύσεις προέρχονται από διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα – όπως αυτά της Συμφωνίας του Παρισιού ή των συμβάσεων της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) – και η πλήρης συμμόρφωση είναι επιτακτική.

Και οι τρεις διαστάσεις του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αλληλένδετες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σε στεγανά. Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον ενεργό ρόλο των επιχειρήσεων στη συνέχιση των προσπαθειών για τη διασφάλιση βιώσιμου εμπορίου και θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην προώθηση ευκαιριών δράσης για το κλίμα, για παράδειγμα στη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ.

Η ΕΟΚΕ ζητεί την υπό όρους ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε εταιρείες από χώρες που συμμορφώνονται με τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) και τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αντικατοπτρίζει και να κατευθύνει τις εξελίξεις, διατηρώντας τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα εξίσου υψηλά στο θεματολόγιό της. Η Πράσινη Συμφωνία, οι πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία και ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) συμπληρώνουν συναφή θέματα ΕΒΑ, όπως ισχύει ήδη για την βιοποικιλότητα. Για τον καθορισμό συγκεκριμένων υποχρεώσεων, οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις πρέπει να μετατραπούν σε διεθνή πρότυπα.

Οι Φίλοι της Φύσης ενστερνίζονται/υιοθετούν τις εκτιμήσεις/ προτάσεις της ΕΟΚΕ για το Εμπόριο – Βιώσιμη Ανάπτυξη, θεωρώντας, ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμο εμπόριο χωρίς ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Πληροφορίες: Καίτη Μυλωνά mylonakaiti@gmail.com