Naturefriends International: ΟΧΙ Πράσινη κάρτα στην Πυρηνική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο στην Ταξινομία της ΕΕ! – ΟΧΙ στον εκτροχιασμό της πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

ΠΗΓΗ: NFI

[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ ΦτΦ  μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International, δημοσιεύει το κείμενο που ακολουθεί. Οι θέσεις των ΦτΦ για την πυρηνική ενέργεια έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν – η πιο πρόσφατη παρέμβαση είναι η κοινή Διακήρυξη “Πυρηνική ενέργεια; – Όχι ευχαριστώ | Επανερχόμαστε με το ίδιο παλιό σύνθημα γιατί βαδίζουμε προς τα πίσω” [ΕΔΩ] καθώς και η δήλωση “Μη πυροβολείτε το κλίμα με πυρηνικά | 325 οργανισμοί δηλώνουν: Η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να λύσει την Κλιματική Κρίση” [ΕΔΩ].


ΠΗΓΗ: NFI

ΟΧΙ Πράσινη κάρτα στην Πυρηνική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο  στην Ταξινομία της ΕΕ!

Η οργάνωση Naturefriends International προειδοποιεί για εκτροχιασμό της πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Η συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στην πρόσφατα δημοσιευμένη Ευρωπαϊκή Ταξινομία αντιστρατεύεται τον στόχο της Ταξινομίας για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών από το βάφτισμα σε πράσινο κάποιων μεθόδων και την αρχή του να μην προκαλείται βλάβη. Διαχωρίζοντας μεγάλους επενδυτές σε μη βιώσιμες μορφές ενεργειακής παραγωγής η Ταξινομία διακινδυνεύει τον εκτροχιασμό όλης της ατζέντας της ΕΕ για το κλίμα και την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία.

Οι Κανονισμοί της Ταξινομίας στην ΕΕ  

Ο στόχος των Κανονισμών της Ταξινομίας είναι να ξεκαθαρίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν βιώσιμη και έτσι να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη  Συμφωνία. Αυτό πρέπει να δημιουργεί ασφάλεια στους επενδυτές και σύμφωνα με την ερμηνεία της ΕΕ «να προστατεύει τους ιδιώτες επενδυτές από «βαφτισμένες πράσινες» καταστάσεις, να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο φιλικές για το κλίμα, να μετριάσει την διάσπαση της αγοράς και να βοηθήσει τις σωστές επιχειρήσεις όπου χρειάζονται περισσότερο.»

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021 η Κομισιόν της ΕΕ παρουσίασε τις προτάσεις της για την Ταξινομία σε μια λίστα η οποία περιέχει την πυρηνική ενέργεια και τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου στις βιώσιμες πηγές. Αυτό δεν προστατεύει τους επενδυτές από το βάφτισμα σε πράσινες πηγές αλλά αντίθετα το προωθεί.

Η Πυρηνική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο δεν είναι ανανεώσιμες! 

Η Κομισιόν της ΕΕ ισχυρίζεται ότι οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας δεν παράγουν εκπομπές CO2 . Αυτό είναι μόνο μερικώς αληθές. Το καύσιμο της πυρηνικής ενέργειας πράγματι δεν παράγει εκπομπές CO2  αλλά η συνολική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν επειδή υπάρχουν εκπομπές COκατά την κατασκευή και αποδόμηση των πυρηνικών εργοστασίων καθώς και κατά την εξόρυξη και μεταφορά του πυρηνικού καυσίμου και την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Επιπροσθέτως τα ερωτήματα για την τελική αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων είναι ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα κατά της ταξινόμησης των πυρηνικών εργοστασίων στα βιώσιμα και δεν συνάδει με την αρχή της Ταξινομίας Να Μη γίνεται Σημαντική Βλάβη.

Οι σταθμοί Φυσικού Αερίου εκπέμπου κατ’ ευθείαν CO2. Αν το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) χρησιμοποιείται σαν καύσιμο, η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις προκαλεί πρόσθετες εκπομπές CO2 .  Επιπλέον η μεταφορά μέσω σωλήνων προκαλεί σημαντική εκπομπή Μεθανίου το οποίο εξατμίζεται στους σταθμούς μετατροπής.

(EU taxonomy for sustainable activities | European Commission https://bit.ly/3H0uSdb]

Χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου ; 

Οι λομπίστες ισχυρίζονται ότι η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητες σαν μεταβατικές τεχνολογίες μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως οι βιώσιμες πηγές ενέργειας

Υπογραμμίζουν ην ασφάλεια από επιπρόσθετο κίνδυνο αν η ενέργεια εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανανεώσιμες όπως η υδροκίνηση, τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταικά , τα οποία έχουν υψηλή εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Εν τούτοις όλη η ενεργειακή βιομηχανία εργάζεται πλέον εντατικά για να μειώσει αυτούς τους κινδύνους δημιουργώντας νέα συστήματα αποθήκευσης και απαιτώντας διαχείρηση που θα μειώσει τις σπατάλες στην ενεργειακή κατανάλωση. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα σχήματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία αποτελούν μόνο ένα από τους στόχους της σήμανσης της μείωσης των εκπομπών CO2 .

Οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις και η χρήση Υδρογόνου που θα παράγεται από Βιώσιμες πηγές θα συμβάλει στο να μειωθεί η διακοπτόμενη παραγωγή από αέρα και ήλιο. Επιπλέον εγκαταστάσεις βιοκαυσίμου θα συμβάλουν τις βιώσιμες πηγές. Το Υδρογόνο και τα βιοκεύσιμα θα χρησιμοποιηθούν για θέρμανση και μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο που χρησιμοποιείται για το Υδρογόνο και το Φυσικό αέριο θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον.

Πλήρως λάθος μήνυμα στους επενδυτές 

Δεδομένης της τεράστιας οικονομικής ανάγκης για εφαρμογή της βιώσιμης κλιματικής πολιτικής και ειδικά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός για τις χρηματικές επενδύσεις. Κοιτώντας το Αναθεωρημένο Κόστος Ηλεκτροπαραγωγής (LCOE) η πυρηνική είναι ο με απόσταση ακριβότερος τρόπος να επενδύσεις σε ενέργεια. Για παράδειγμα το κονσόρσιουμ του Βρετανικού πυρηνικού σταθμού Hinkley Point, που είναι υπό κατασκευήν, διαπραγματεύθηκε το 2013 μιαν εγγυημένη τιμή 111 euros ανά MWh η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σύμφωνα με τον πληθωρισμό κατά την περίοδο κατασκευής για πάνω από 35 χρόνια. Τώρα οι τιμές ανέβηκαν στα 134 euros ανά MWh. Με αυτό τον τρόπο τα κόστη αυξάνονται κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα ένα φωτοβολταικό στοιχίζει σήμερα 31 andμε 37  euros ανά MWh και μειώνεται κάθε χρόνο. Σήμερα ένα MWh από ηλιακή ενέργεια στοιχίζει λιγότερο από το ένα τέταρτο του παραγόμενου στο Hinkley Point και η διαφορά θα μεγαλώνει μέχρις ότου το until Hinkley Point αρχίσει να λειτουργεί, υπολογίζεται το 2027 αλλά ίσως καθυστερήσει βάσει της εμπειρίας από προηγούμενους πυρηνικούς σταθμούς. Από πλευράς αποτελεσματικής κλιματικής πολιτικής δεν έχει λογική να κατευθύνουμε επενδυτές στην πυρηνική και καύσιμη ενέργεια προσποιούμενοι ότι αυτές οι επενδύσεις θα μπορούσε να θεωρηθούν «πράσινες».

Μεγάλη ζημιά στην κλιματική πολιτική και την Πράσινη Συμφωνία 

Έτσι η νέα Ταξινομία στην ΕΕ υποβαθμίζει το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Υποθετικά νέα πυρηνικά εργοστάσια θα μπορούσε να κατασκευασθούν μόνο μετά το 2040 και τόσο οι πυρηνικές όσο και οι εγκαταστάσεις αερίου θα λειτουργούν για επιπλέον 40 με 50 χρόνια. Και μπορεί ταυτόχρονα να μειώσουν τις οικονομικές επενδύσεις των βιώσιμων πηγών, της ενεργειακής επάρκειας, των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, την ανανέωση των κτιρίων και των αντλιών θερμότητας

ΟΙ Naturefriends International καλούν για μια Πλατφόρμα Βιώσιμης Χρηματοδότησης και το γκρουπ των ειδικών από τα κράτη μέλη να αναδιατυπώσουν την συμπερίληψη των πυρηνικών και του Φυσικού αερίου στις Βιώσιμες πηγές ενέργειας στην Καταληκτική πράξη της Ταξινομίας.

Manfred Pils | President of Naturefriends International (NFI) 

on behalf of  the NFI Board  (January 2022)


Μετάφραση: Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου 

Πρόεδρος του ελληνικού κλάδου της IPPNW – Αντιπρόσωπος της ICAN στην Ελλάδα