REPowerEU “Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης” | Βασικές πληροφορίες | GREEN10 “Όχι στην αποδυνάμωση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος”

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece μέσω της διαδικτυακής πύλης/ site, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και των ενημερωτικών δελτίων, επιχειρούν να ενημερώσουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση απόψεων και θέσεων των πολιτών, των πολιτικών φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πολιτικής παρουσιάζουμε το θέμα, παραθέτοντας βασικές πληροφορίες και συνδέσμους για μια ευρύτερη και λεπτομερή ενημέρωση.

Δεν κρύβουμε την πλήρη διαφωνία μας για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο  “ξέπλυνε με πράσινο χρώμα” την πυρηνική ενέργεια και το ορυκτό αέριο [ΕΔΩ].


REPowerEU: Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα (18 Μαΐου 2022) το Σχέδιο REPowerEU , την απάντησή της στις δυσκολίες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπάρχει διπλή επείγουσα ανάγκη να μεταμορφωθεί το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης: τερματισμός της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα , τα οποία χρησιμοποιούνται ως οικονομικό και πολιτικό όπλο και κοστίζουν στους ευρωπαίους φορολογούμενους σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. | Περισσότερα ΕΔΩ  ΕΔΩ ΕΔΩ  – Το πλήρες σχέδιο στην Ελληνική γλώσσα ΕΔΩ]

GREEN10 + euronature: REPowerEU package and environmental roll-back. To Δίκτυο των δέκα (10) μεγαλύτερων και αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων GREEN10 και ο οργανισμός euronature για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη έστειλαν επιστολή προς το  Φρανς Τίμερμανς (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), στις 13 Μαΐου 2022, πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου REPowerEU. Στην επιστολή των GREEN10 παρουσιάζονται επιφλάξεις για το σχέδιο αλλά και  δέκα (10) συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίζουμε τη σύσταση α/α2: “Η μελλοντική πορεία πρέπει να είναι μια θετική ατζέντα ταχύτητας και κλίμακας ανάπτυξης των ηλιακών και αιολικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σημαντικές ευκαιρίες γύρω από τον βελτιωμένο χωροταξικό σχεδιασμό στις περιοχές μετάβασης. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της άρσης των γραφειοκρατικών φραγμών και όχι μέσω της αποδυνάμωσης της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση πρώτα στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές και στη συνέχεια στην ξηρά και τη θάλασσα της ΕΕ εκτός των προστατευόμενων περιοχών. Οι τομείς «μετάβαση» είναι σημαντικοί, αλλά πρέπει να ορίζονται πολύ καλά σε μια δημοκρατική διαδικασία.” | Η επιστολή ΕΔΩ – Περισσότερα για τους GREEN10 ΕΔΩ – GREEN10 – Παρουσίαση των 10 Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ευρώπης, των μελών και των συνεργατών τους στην Ελλάδα [ΕΔΩ].

Joint statement by Czech and European civil society organisations on priorities for the Czech presidency of the Council of the European Union. Κοινή δήλωση των τσεχικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είκοσι τέσσερις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών της Τσεχίας, οι περισσότερες εκ των οποίων συμμετέχουν σε ευρύτερα δίκτυα Ευρωπαίκών και Διεθνών  Οργανώσεων όπως π.χ. Naturefriends, Friends of Earth, Amnesty International, CAN, EBP, Greenpeace, WWF έστειλαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας Πετρ Φιάλα , o οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022). Στην επιστολή παρουσιάζονται προτάσεις για διάφορα θέματα όπως π.χ. α) Η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων: η έξοδος από την εξάρτηση, το κλιματικό χάος και τη φτώχεια β) Η μόνωση της Ευρώπης: Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικά σπίτια για όλους γ) Η  εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δ) Η αποκατάσταση των βασικών ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων για την αύξηση της ανθεκτικότητας ε) Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της βιώσιμης γεωργίας.

Από την κοινή δήλωση παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα που αφορά το σχέδιο RePowerEU: “Η δέσμη μέτρων RePowerEU περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτής της ανάπτυξης, όπως η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και των διοικητικών διαδικασιών και οι προτιμησιακοί όροι για τις ενεργειακές επικοινωνίες. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν δέσμευση όσον αφορά την ηλιακή στρατηγική της ΕΕ και τουλάχιστον να διπλασιάσουν την εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή τους ικανότητα έως το 2025, προσδιορίζοντας αποκλειστικούς τομείς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ιδιαίτερη απαίτηση για την εφαρμογή επιδοτούμενων προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ευάλωτα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα, και στη διαδικασία εφαρμογής πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμβαθύνουμε στην κρίση της βιοποικιλότητας: ο συνδυασμός των ΑΠΕ και της προστασίας της φύσης είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι η άρση των γραφειοκρατικών φραγμών, όχι η αποδυνάμωση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας (όπως μέσω της γενικής εξαίρεσης των ΑΠΕ από την ΕΠΕ). Προτείνουμε μια «διαφοροποιημένη προσέγγιση» που θα προσδιορίζει τις περιοχές προτεραιότητας, ακολουθούμενες από τις «περιοχές δεύτερης επιλογής» που θα χρησιμοποιούνται μετά την εξάντληση του χώρου στις περιοχές προτεραιότητας, παράλληλα με σαφείς απαγορευμένες περιοχές, όπως οι περιοχές Natura 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές.” (μετάφραση μέσω μεταφραστικής πλαρφόρμας).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ 29.07.2022

Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια: “Να αποσυρθεί το νέο σχέδιο οδηγίας της ΕΕ για τις ΑΠΕ”

Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27/7/2022 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου οδηγίαςτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια κατέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις, τις οποίες θα βρείτε αναρτημένες εδώ.

Στο επίκεντρο του σχετικού κειμένου βρίσκεται η εναντίωση στη λογική του σχεδίου οδηγίας για εφαρμογή οριζόντιων μέτρων στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε., αγνοώντας το ιστορικό ανάπτυξης των ΑΠΕ σε καθένα από αυτά. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην Ελλάδα, επισημαίνεται  η αντίφαση των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας – μεταξύ των οποίων και ένα δίκτυο σχεδιασμένο για διαφορετικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας-, αλλά και η ευθεία σύγκρουσή τους με βασικά δημόσια αγαθά, τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις παραχώρησαν σταδιακά στο «βωμό» της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Το κείμενο ολοκληρώνεται με ειδικότερες παρατηρήσεις σε βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου οδηγίας και ολοκληρώνεται με το αίτημα της απόσυρσής του.

Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται, ενώ μπορείτε να το κατεβάσετε (και) από εδώ.

Ανάρτηση στο blog