Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16 – 22 Σεπτεμβρίου | European Mobility Week

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας [KLICK) το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece διοργανώνει αστική πεζοπορία γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης και το Λόφο Φιλοπάππου.

Η αστική πεζοπορία στην ιστορική περιοχή της Αθήνας γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE) και στην οποία θα συμμετέχουν εταίροι από την Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβριου 2022 | 19:00 – 21:30 [Η δράση έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα [ΕΔΩ]

On the occasion of the European Mobility Week [KLICK], the Greek Network Naturefriends Greece is organizing an urban walk around the Acropolis area and Filopappou Hill.

The urban walk in the historical area of Athens takes place within the framework of the ERASMUS+ program entitled ALternative turistike in MEDiterranean Regions (ALMERE) and in which partners from Turkey, Italy, Spain, Slovenia will participate.

Friday, September 16, 2022 | 19:00 – 21:30 [KLICK]