Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022: Καθαρισμός του Σπηλαίου Πανός στο Δαφνί | Cleaning of the ancient Panos Cave – Global Naturefriends Days

[Πριν από τον καθαρισμό του άλσους γύρω από τη Μονή Δαφνίου, Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδικότερα του Σπηλαίου Πανός || Before Cleaning of the grove around the Monastery of Daphni, a World Heritage Site, and especially the ancient Panos Cave]

[Μετά τον καθαρισμό του αρχαίου Σπηλαίου Πανός | After the cleaning of the Panos Gave]

[H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του δεκαήμερου εορτασμού των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ με θέμα “Φύση και Αλληλεγγύη” | The action is part of the ten-day celebration of the NATUREFRIENDS  with the theme “Nature and Solidarity“]

Η δράση έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα “Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού 2022″ | The action has been registered on the platform “World Cleanup Day 2022″ [KLICK]