ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece: Συμμετοχή στη διαβούλευση για την νομοθετική προστασία του εδάφους |

 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαίκής  Επιτροπής μέσω της πύλης “Πείτε την άποψή σας” για τη νομοθετική προστασία του εδάφους “Soil health – protecting, sustainably managing and restoring EU soils”. [20.10.2022]  [ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ:

  • το 2016 ήταν συντονιστές στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία της Κοινωνίας των Πολιτών “people4soil” [ΕΔΩ]
  • στις 8 Ιουνίου 2021 οργάνωσαν και υλοποίησαν  το δίγλωσσο Ευρωπαϊκό Σεμιναρίο στο πλαίσιο του προγράμματος SOIL4LIFE – πρόγραμμα LIFE. Τίτλος σεμιναρίου “Υγιές έδαφος για ποιοτική ζωή / Healthy soil for life quality” [ΕΔΩ]
  • Τον Μάρτιο του 2022 υπέγραγραψε το ” SOIL HEALTH: CIVIL SOCIETY CALLS FOR EUROPEAN LEADERSHIP IN THE CHALLENGE TO COMBAT LAND DEGRADATION” [ΕΔΩ].

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι η προστασία του εδάφους απουσιάζει, ή δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΚτΠ.

Για να υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχει υγιές έδαφος και αυτο δυστυχώς το ξεχνάμε.