Ενδιάμεση Ολοκληρωμένη Ανασκόπηση της Εφαρμογής των Στόχων  της Διεθνούς Δεκαετίας για το Νερό (2018 – 2028) | ΟΗΕ 22 έως τις 24 Μαρτίου 2023

Ενδιάμεση Ολοκληρωμένη Ανασκόπηση της Εφαρμογής των Στόχων  της Διεθνούς Δεκαετίας (2018 – 2028) | ΟΗΕ 22 έως τις 24 Μαρτίου 2023

UN 2023 Water Conference – 22 — 24 Mar 2023, New York [KLICK]

Το νερό είναι ένας από τους σημαντικούς  Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 6) και για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Αλλά η πρόοδός μας στους  στόχους που σχετίζονται με το νερό παραμένει ανησυχητικά εκτός τροχιάς, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντονιο Γκουτέρες δήλωσε: “Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό του 2023. τον Μάρτιο, πρέπει να καταλήξει σε μια τολμηρή Ατζέντα Δράσης για το Νερό που δίνει στη ζωή του κόσμου μας τη δέσμευση που του αξίζει.”

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό 2023 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου 2023. Είναι η πρώτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που επικεντρώνεται στο νερό από το 1977 και είναι μια κομβική στιγμή για την επιτάχυνση της δράσης για το νερό για την επίτευξη όχι μόνο του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης/ ΣΒΑ 6 για το νερό και την αποχέτευση, αλλά και για άλλα θεματα όπως η Συμφωνία του Παρισιού, το πλαίσιο του Sendai 2015-2030 για τη μείωση κινδύνων και καταστροφών, η  Κοινή Ατζέντα/ Our Common Agenda [ΕΔΩ].

Οι ΦτΦ εργάζονται και έχουν αναπτύξεις πολύμορφες δράσεις για όλα σχεδόν τα παραπάνω θέματα  που θα συζητηθούν στη διάσκεψη του ΟΗΕ το Μάρτιο του 2023.  Ενδεικτικά α) για το Νερό  [ΕΔΩ] β) για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα [ΕΔΩ] γ) για τη Κοινή Ατζέντα [ΕΔΩ]  (δεν έχουν αναπτύξει σημαντικές δράσεις για το πλαίσιο Sendai αν και έχουν τοποθετηθεί για θέματα κινδύνων και καταστροφών).

Δυστυχώς στη χώρα μας οι διάφοροι αγώνες που αναπτύσσονται για διάφορα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά θέματα ελάχιστα συνδέονται με τους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Στόχους (όπως π.χ. για το νερό). Οι ΦτΦ θα εξακολουθήσουν να ενημερώνονται, να προβάλλουν, να δικτυώνονται και να διεκδικούν τους Παγκόσμιους Στόχους για την “Ενίσχυση της Δημοκρατίας και των Κοινών”.