21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας | “Μαθαίνω να αγαπώ το δάσος” | Η Έκθεση της Παγκόσμιας Εκτίμησης Δασικών Αποθεμάτων (FRA)

  Η ιστορία της Δασικής Υπηρεσίας αρχίζει μετά την απελευθέρωση με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών (έτος 1833), προσδιορίστηκε ως αρμοδιότητα “η εκ των Εθνικών δασών ωφέλεια, η υπεράσπισις αυτών εναντίων των ενδεχομένων παρανομιών και η απελευθέρωσίς των από επιβλαβείς δουλείες”.
Τόσο η διατύπωση της αρμοδιότητας, όσο και το ίδιο το γεγονός της υπαγωγής των δασών στο Υπουργείο Οικονομικών, μαρτυρούν ότι ο νομοθέτης της εποχής εκείνης θεωρούσε ότι η μοναδική και αποκλειστική εκ των δασών ωφέλεια, είναι το ποσό που θα εισρέει στο δημόσιο ταμείο από την εκμετάλλευση αυτού του πόρου.
Τρία έτη αργότερα, δηλαδή το 1836, ιδρύεται η Δασική Υπηρεσία με Διάταγμα “περί διοργανισμού των Δασονομείων” και οι Διευθυντικές θέσεις καλύφθηκαν από Βαυαρούς, ενώ οι λοιπές θέσεις από Έλληνες πολίτες διαφόρων ειδικοτήτων. Την ίδια περίοδο θεσπίστηκαν τα πρώτα δασοδιοικητικά μέτρα που αφορούσαν στην απαγόρευση της ρητίνευσης των εθνικών δασών, στη ρύθμιση της βοσκής εντός των δασών και έγινε μια προσπάθεια απογραφής της δημόσιας δασικής ιδιοκτησίας, όμως δεν απέδωσαν τίποτα το θετικό.
Το έτος 1843 γίνεται η πρώτη αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών με το διάταγμα “Περί σχηματισμού και διαιρέσεως των Δασονομείων του Κράτους”, και ορίζεται ότι οι Δασονόμοι θα προέρχονται από απόστρατους αξιωματικούς του στρατού, ενώ λίγους μήνες αργότερα απολύθηκαν όλοι οι Βαυαροί. Ακολούθησαν πολλές τροποποιήσεις τόσο στη δομή και τη σύνθεση των οργανογραμμάτων όσο και του επιστημονικού και υλωρικού προσωπικού. [ΠΗΓΗ ΥΠΕΝ]
Οι δασικοί χάρτες στη χώρα μας όταν ολοκληρωθούν πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην προστασία των Ελληνικών δασών.

 

Το “Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)”, σε συνεργασία με άλλους εθνικούς οργανισμούς, διοργανώνει την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, όπως και κάθε χρόνο, σχετική ημερίδα για τα δάση. Η ημερίδα του 2019 έχει τίτλο “Μαθαίνω να αγαπώ το δάσος”. Το πρόγραμμα ΕΔΩ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Global Forest Resources Assessments
Σύμφωνα με την Έκθεση της Παγκόσμιας Εκτίμησης Δασικών Αποθεμάτων (FRA), που συντονίζει ο FAO, οι δασικές εκτάσεις στην πλανήτη, το διάστημα 1990-2015, μειώθηκαν από 31,6% σε 30,6%, όμως ο ρυθμός απώλειας επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια.
Global Forest Resources Assessments
Στις θετικές ενδείξεις, ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται τρεις φορές ταχύτερα από τον βιομηχανικό τουρισμό ως σύνολο και τώρα αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
Περίληψη της παρουσίασης της έκθεσης στη γλώσσα μας στην ιστοσελίδα GREEN AGENDA.
Η έκθεση αναφέρεται και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA 2030 και ειδικότερα στο στόχο 15  “ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ“.
Global Forest Resources Assessments – Λήψη της έκθεσης ΕΔΩ.