4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ CIEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ CETA – Η περίπτωση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως μέλος της «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών» διαβίβασαν συνημμένως 4+1 έγγραφα για ενημέρωση:
  • Τον Πρόεδρο της Βουλής και τις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου,
  • Τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Α. 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ CIEL
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ CETA
Το Κέντρο Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου/ Center for International Environmental Law (CIEL) δημοσίευσε (7.3.2018) τέσσερις μελέτες με θέμα τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA).
Σύμφωνα με τις μελέτες, η CETA απειλεί τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπονόμευση:
1.      Των εγχώριων ρυθμιστικών αρχών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,
2.      Των εθνικών κανονισμών εξορύξεων – περίπτωση μελέτης Eldorado Gold και Ελλάδα http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/03/CIEL_CETA-mining_March2018.pdf
3.      Των ελεγκτικών μηχανισμών βιομηχανικής ρύπανσης
4.      Των προληπτικών μέτρων προστασίας των ανθρώπων από τα φυτοφάρμακα.
Β) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ISDS
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών μεταξύ Ολλανδίας και Σλοβακίας: Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 26/18 The arbitration clause in the Agreement between the Netherlands and Slovakia on the protection of investments is not compatible with EU law. [ΕΔΩ]
Οι 4 μελέτες του CIEL καθώς και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ISDS θα πρέπει να φθάσουν στους βουλευτές και Ευρωβουλευτές της Ελλάδας, ώστε να γνωρίζουν τις απειλές και τις υπονομεύσεις του νομικού συστήματος προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος από τη συμφωνία CETA.