630 οργανισμοί από 80 χώρες για το ISDS και τον COVID-19 | Οι ΦτΦ έχουν προσυπογράψει

Open letter to governments on ISDS and COVID-19

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συνυπογράφει την ανοιχτή επιστολή 630 οργανισμών από 80 χώρες προς τις κυβερνήσεις σχετικά με το ISDS και το COVID-19.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece από το 2015 έχει πάρει σαφή θέση για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και την κατάργηση της Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους/ ISDS.

Η Ανοικτή Επιστολή [ΕΔΩ] – στον α/α 288 αναφέρεται Naturefriends Greece.