Άρνε Στριντ

22 Αυγούστου 2012

Άρνε Στριντ/ Arne Strid: Βιβλιογραφία της ελληνικής χλωρίδας/ Flora Hellenica Bibliography

  [Το βιβλίο ΕΔΩ] Άρνε Στριντ/ Arne Strid: «Για να καταλάβετε την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, στη χώρα σας συναντώνται 6000 είδη φυτών, εκ των οποίων τα […]