Ασωπός

11 Οκτωβρίου 2011

Η ρύπανση του ποταμού Ασωπού συνεχίζεται/ Τα πρόστιμα δεν σταματούν τη ρύπανση/ Διαφωνούμε με την αρχή “Ο ρυπαίνων πληρώνει” – γιατί έχει και πληρώνει/ Μέτρα για την προσταστία του Ασωπού ΤΩΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο του Παναγιώτη Μπουγάνη στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (9/10/2011) “Οι λιγοστοί επιθεωρητές περιβάλλοντος έλεγξαν μεταξύ άλλων χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, μικρές μεταλλευτικές μονάδες, βιοτεχνίες σκαφών αναψυχής και […]