Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων

16 Ιουλίου 2018

Ψηφιοποίηση του αρχείου της Γεωργικής Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής | 200.000 σελίδες το προς ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση υλικό

Προχωρά η ψηφιοποίηση τμημάτων του ιστορικού και επιστημονικού αρχείου της Γεωργικής Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου αυτά να μην […]
18 Ιουλίου 2015

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας | Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece

Τόμος πρώτος ΕΔΩ                   Τόμος δεύτερος ΕΔΩ ΠΗΓΗ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία – Hellenic Botanica Society