Γεράνεια

7 Φεβρουαρίου 2012

Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βιομηχανικού τύπου αιολικές εγκαταστάσεις στα Γεράνεια

Οι θέσεις μας Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μικρής κλίμακας για σπίτια, κτήματα και καταστήματα, αλλά όχι στην εγκατάσταση βιομηχανιών ΑΠΕ σε παρθένα δάση […]