ΔΥΤΙΚΑ της ΑΘΗΝΑΣ

18 Δεκεμβρίου 2017

… από τα Δυτικά της Αθήνας πάμε στο Κέντρο της Αθήνας | Από την Ελευσίνα στο Μουσείο της Ακρόπολης 15.12.2017 – 16.06.2018

[Ο Τριπτόλεμος δέχεται σπόρους από σιτάρι από τη Δήμητρα και ευχές από την Περσεφόνη] ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Ακρόπολης για […]