Ελλάδα

6 Φεβρουαρίου 2017

Ενίσχυση της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ | Eπισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ | Έκθεση χώρας – ΕΛΛΑΔΑ

     [Παρουσιάζουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενημερωτικούς λόγους χωρίς να την αξιολογούμε για την ώρα | ΦτΦ – NFGR] ———– Βελτίωση της εφαρμογής […]