Ευημερία

31 Ιανουαρίου 2015

20-22 Φεβρουαρίου 2015 | Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι | Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού

  Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι:   “Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού”    δημιουργία ενός προγραμματικού πλαισίου πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης   Πολυτεχνείο, […]