Καλαμάτα

1 Αυγούστου 2013

Τεκμηριωμένος αγώνας για τη διάσωση αλωνιών και καλντεριμιών στη Βέργα (Σέλιτσα) Καλαμάτας

 [Του Ζούζουλα το αλώνι στη Κάτω Βέργα – 2009] [Τμήμα της ιστορική ξερολιθιάς της Βέργας] Η Βέργα (Σέλιτσα) είναι το μπαλκόνι της Καλαμάτας που βλέπεις τον […]