Νίκος Πουλαντζάς

7 Ιουνίου 2014

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 119 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ενάντια στην απειλή της TTIP/ΔΕΣΕΕ: Οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η δημοκρατία πάνω από τα κέρδη και τα εταιρικά δικαιώματα

  Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης (TTIP): Ø  Δεν είναι απλά μια Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία 119 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ενάντια στην απειλή της […]
5 Ιουνίου 2014

Κοινή δήλωση 119 συνασπισμών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών “Οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η δημοκρατία πάνω από τα κέρδη & τα εταιρικά δικαιώματα” | Εκδήλωση στην Αθήνα την Τρίτη 10 Ιουνίου

  119 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, ινστιτούτα, που εκπροσωπούν ένα  μεγάλο εύρος συνασπισμού οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εξέδωσαν κοινή δήλωση με την  οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους […]