Νικηφόρος Βρεττάκος

22 Φεβρουαρίου 2012

100 χρόνια από τη γέννηση του Νικηφόρου Βρεττάκου/ Ταΰγετος

  [Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στον Ταΰγετο, 1964]   [Εξώφυλλο “Ο Ταΰγετος και η Σιωπή”, 1949] Το 2012 είναι αφιερωμένο στον ποιητή του Ταϋγέτου, Νικηφόρο Βρεττάκο, 100 […]