Τραμ

19 Σεπτεμβρίου 2016

«H ευχάριστη, οικονομική, ασφαλής, και οικολογική μετακίνηση στις πόλεις είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ».| 22/9/2016 μετακινούμαστε με το Τραμ από το Φάληρο μέχρι τη Βούλα

      Με αφορμή την  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (Ε.Ε.Κ) 16 – 22 Σεπτεμβρίου οι Φίλοι της Φύσης σε συνεργασία με τον Οικο.πολι.ς πραγματοποιούν μια δράση χρησιμοποιώντας […]