ΑΕΠ και πέρα απ’ αυτό. Μέτρηση της Ευημερίας των ανθρώπων

ΑΕΠ και πέρα απ’ αυτό. Μέτρηση της Ευημερίας των ανθρώπων: Το λήμμα παραπέμπει στο ομώνυμο άρθρο / ρεπορτάζ και στη συζήτηση που έγινε στο αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθετο είναι αν ο δείκτης του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) αποτελεί και δείκτη ευημερίας του πληθυσμού; (Ανδρέας Παυλικκάς – Ιούνιος 2019) https://tinyurl.com/y94pm73a