Βιολογικά Προϊόντα

Βιολογικά Προϊόντα: Τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με μία συγκεκριμένη επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδο καλλιέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ωριμάζουν χωρίς την χρήση συμβατικών μικροβιοκτόνων, τεχνητών λιπασμάτων (ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα), ανθρώπινων αποβλήτων ή ακαθαρσιών υπονόμων. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί χωρίς την χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και πρόσθετων τροφίμων. Για τα ζώα «βιολογικό» σημαίνει ότι έχουν μεγαλώσει δίχως την σύνηθη χρήση αντιβιοτικών και ορμονών ανάπτυξης. Στις περισσότερες χώρες η οργανική παραγωγή δεν πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένη (Wikipedia 2008).