Γεωπονία

Γεωπονία: Γεωπονία (αγγλ.: agronomy, γαλλ.: agronomie) είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την καλλιέργεια της γης και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών των φυτών (με χημικό ή άλλο τρόπο), την ισορροπία των οικοσυστημάτων όπου επιδρά ο άνθρωπος, την κατάταξη των καλλιεργήσιμων εδαφών σε τύπους και την χημική ανάλυσή τους και διόρθωσή τους (με χημικό ή άλλο τρόπο).

Είναι μία επιστήμη που απαιτεί την ύπαρξη γνώσεων από πολλές άλλες επιστήμες όπως η Βιολογία, η Χημεία, η Μετεωρολογία, η Βοτανική κ.α. Ως επιστήμη περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρακτικές και τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες, για να γίνει δυνατή μια συστηματική καλλιέργεια, αλλά και για να αποδώσει και εμπορικά. Η γεωπονία, σαν αυτόνομος κλάδος, αναπτύχθηκε μετά το 19ο αιώνα. Παλιότερα αποτελούσε τμήμα των φυσικών επιστημών και της βιολογίας. Όταν όμως άρχισαν να αναπτύσσονται οι δύο αυτές επιστήμες σε βάθος και να πλουτίζουν τις γνώσεις τους, δημιουργήθηκε η ανάγκη να αποτελέσει ειδικό κλάδο, με δική της πια μεθοδολογία και δική της θεωρητική υπόσταση.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω, η γεωπονία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωργία. Δύσκολα, άλλωστε, είναι δυνατό να γίνει σαφής ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες, γι’ αυτό το λόγο οι δύο αυτές έννοιες συγχέονται ή υποκαθιστά η μια την άλλη. Η σύγχυση μεταξύ της γεωπονίας σαν λέξης και σαν έννοιας και της γεωργίας σαν έννοιας δεν παρατηρείται μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στις ξένες. Σαν αρχή της γεωπονίας πρέπει να θεωρηθεί η συστηματική εκμετάλλευση της γης, με βάση πια τις επιστημονικές ανακαλύψεις και την επιστημονική πρόοδο και όχι την πείρα και την παράδοση. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ) https://bit.ly/3Idq7PY