Δημόσια Αγαθά (Public goods)

Δημόσια Αγαθά (Public goods): Δημόσια αγαθά είναι αγαθά που παρέχουν οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία ή για τμήμα της, άσχετα συνήθως από το εάν τα επιμέρους άτομα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά. Παράδειγμα: Η εθνική άμυνα μιας χώρας, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια κι ο ρόλος του κράτους. (Ευρετήριο Οικονομικών Όρων) https://bit.ly/3I8W6Rj